Taggade inlägg Energilösningar

Baltic Suntech

Solel, solvärme och LED-belysning. Vi utför solvärme- och övriga värmeinstallationer, samt rådgivning, projektering, dimensionering och installationer av solcellssystem.

Ekologisk Energi

Vi arbetar med el och VVS, främst energi såsom pellets/vedpannor, värmepumpar, solvärme och solceller. Vi har medarbetar i Malmö, Blekinge samt på Gotland.

Futura Energi

Vi säljer och installerar solcellsanläggningar. Vi hjälper till med projektering, beräkningar, ritningar, bygglov och bidragsansökningar.

Jordform

Allt inom lerbyggnation: konstruktion, isolering, puts och golv.
Finsnickeriarbeten även möbeltillverkning. Naturstensarbeten.
Konsultuppdrag – ekologiska lösningar kring bygg, avlopp, energi.

Tullanders Byggnadsutveckling

Byggkonsult. Ritar ekonomibyggnader för lantbruket, hallbyggnader och bostäder. Konstruktion i trä, stål och betong. Energiberäkningar, Ventilationsutformning och Klimatstyrning. Specialkompetens om svampodling, även kompletta klimatanläggningar.