Taggade inlägg Fastighetsförvaltning

Magna Fastighetsförvaltning

Jag äger en hyresfastighet vid Stortorget i Hässleholm (närmaste granne med Stadshotellet) med blandad upplåtelse: butiker, kontorslokaler och bostäder. Huset är byggt i tegel 1939 och har i grunden endast sunda och naturliga material. Jag har sedan mitten av 1990-talet eftersträvat att rensa ut tidigare decenniers plastmaterial och renovera fastigheten med ekologiska material och har bara behövt göra få undantag.
Jag har tidigare varit engagerad i Hässleholms Byggkretsloppsråd och HUT Skåne Bygg och förvalta. För närvarande är jag engagerad i de två nätverk inom fastighetsbranschen som jag initierade på 1990-talet: FastighetsQuinnorna Syd (Skåne, Blekinge, Kronobergs län) och Fastella (Stockholm).

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development utvecklar och förvaltar fastigheter, både kommersiella lokaler och bostäder.  I vår strävan att skapa de bästa stadsmiljöerna, lokalerna och bostäderna tänker vi och gör annorlunda. Vi säger hellre Varför inte! än Låt oss vänta och se. På så vis ger Midroc utrymme och full kraft åt annorlunda idéer. För det är de som gör skillnad. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholm och Öresundsregionen.