Taggade inlägg Kommun

Amelie Stjernhav

Stadsfastigheter förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur och fritid.

Kristianstads kommun

Roger Jönsson Kristianstads kommun Plan o bygglovsavdelningen 291 80 Kristianstad roger.jonsson@kristianstad.se 044-135202 www.kristianstad.se Bygglovsverksamhet, detaljplaner och översiktsplanering