Taggade inlägg Ventilation

Tullanders Byggnadsutveckling

Byggkonsult. Ritar ekonomibyggnader för lantbruket, hallbyggnader och bostäder. Konstruktion i trä, stål och betong. Energiberäkningar, Ventilationsutformning och Klimatstyrning. Specialkompetens om svampodling, även kompletta klimatanläggningar.

Vent Systems Sweden AB

Vent Systems AB är ett företag som utvecklar och tillverkar nya innovativa ventilationslösningar som är behovsstyrda. Decentraliserade system fungerar mycket bra i Skandinavien men behöver ibland kompletteras med mindre centraliserade system för att uppfylla Boverkets krav. Vent Systems AB erbjuder båda dessa system som är utvecklade och tillverkas i Sverige i egen regi.