Konferens om lera i modern inomhusmiljö


hbs-lera-facebook-2016-12-20
Den 12:e maj i Lund arrangeras Sveriges första internationella konferens på temat lera som byggnadsmaterial. Tillsammans med medarrangören Chalmers tekniska högskola vill vi sprida information om och skapa dialog kring lera som modernt material, dess fördelar för brukare och boende samt hur lera kan användas på ett effektivt och storskaligt sätt i byggprojekt.

Talare på konferensen är internationellt erkända forskare, arkitekter samt representanter för två av de största producenterna av lerprodukter i Tyskland. Konferensen riktar sig främst till dig som är arkitekt, beställare, entreprenör eller akademiker men även till en intresserad allmänhet.
Kontaktperson: Markus Beskow (markus.beskow@icloud.com).

Plats: Kulturens Auditorium, Tegnerplatsen 6, Lund.
Tid:  9.15-17.00
Se hela programmet >
Läs om talarna och föreläsningarna >


Anmäl dig här

 

Större bilder och bildtexter >

Mer om lera

Varför lera?Ur ett historiskt perspektivLeras egenskaperEstetik och dekorationMiljö och hållbarhetModern lerteknik, industriellt lerbyggande
Lera är ett fantastiskt material vars egenskaper tillgodoser flera av våra moderna krav för byggnadsmaterial. Fördelarna är många och väl undersökta internationellt. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det mycket fördelaktigt eftersom det är giftfritt och går att återvinna till fullo. Lera har ett minimalt koldioxidavtryck och har mycket goda effekter på inomhusklimatet på grund av sina luftrensande och fuktbuffrande egenskaper.
Rent estetiskt bjuder lera på stora möjligheter, vilket fler och fler arkitekter börjar upptäcka.
Lera är ett material som annars brukar förknippas med historiska byggnader och byggnadsvård, men i bland annat Tyskland är det en industri som idag omsätter miljardbelopp. Där har man tagit fram industrialiserade lerprodukter som används till storskaliga, moderna och hållbara byggprojekt som t.ex. kontorsbyggnader och museer.
Lera är ett av våra äldsta byggmaterial. Det är ett versatilt och mångsidigt material som historiskt har använts i både strukturella och dekorativ sammanhang, allt från att bygga väggar, tak, att putsa och måla med, att skulptera med och även som tätningsmaterial.
Olika kulturer runt om i världen har använt lera på olika sett beroende på lokala klimatförhållanden. I torrt och varmt klimat har hus i lera kunnat byggas upp till tio våningar höga. Även här i Norden finns en rik lerbyggnadshistoria med många olika lertekniker, från lertegelbygge och lergolv till olika sorts lerputser och färger.
Nackdelar med det traditionella lerbyggandet var de långa torktiderna och att det var arbetsintensivt. Lerarbeten utfördes därför framförallt under de varma månaderna, ofta i stora arbetslag.
I västvärlden var leran ett självklart val av byggnadsmaterial ända fram till 1930-40 talet när cementindustrin och den olje- och plastbaserade industrin växte kraftig och en mängd nya byggnadsmaterial kom i bruk. I Sverige har lera under många år kommit att förknippas dels med byggnadsvård, dels med mindre byggprojekt med uttalat ekologiska ambitioner, oftast i privat regi.
Lera är ett alluvial (sediment), en finkornig jordart som är ett resultat av erosionsprocesser. Inslag av olika mineraler (järnoxider, aluminiumoxider, kisel) kan ge leran många olika färger. Lera har mycket god vattenhållande förmåga och kan absorbera upp till 60-70% av sin egen vikt. Leran kan alltså ta upp och släppa ifrån sig stora mängder fukt från luften och kan därför fungera buffrande i fuktutsatta inomhusmiljöer som t.ex. badrum och kök.
Lera är ett tungt material med hög densitet som ger stor termisk massa och en temperaturutjämnande effekt i inomhusmiljö. Leran är diffusionsöppen och tillåter fukt att både tas upp och avges ur en konstruktion. Lerans isoleringsförmåga är dålig men om leran blandas med fiber (hår, halm, pappersmassa, mfl.) kan blandningens isoleringsförmågan förbättras märkbart. Lera är icke brännbart och kan användas som brandbarriär i en huskonstruktion.
Lera har över 10 naturliga färger och kan även färgas med en stor mängd vattenbaserade pigment från både naturliga och konstgjorda källor. Jordfärgerna i rena eller blandade form har rötter i många kulturer, de är lättanvända och tilltalande i de flesta sammanhang.
Lerans styrka och plastiska egenskaper gör att materialet lämpar sig väl för skulpturala inslag i inomhusmiljön; inbyggda möbler, funktionella element som tex. ugnar eller rent konstnärliga utsmyckningar.
Lera ett icke giftigt naturmaterial helt utan hälsovådliga emissioner som dessutom har viss möjlighet att ta upp och binda föroreningar och dålig lukt ur inomhusluften.
Lerans fukt- och temperaturutjämnande egenskaper skapar behagliga inomhusmiljöer med väl avvägd luftfuktighet och temperatur, vilket kan bidra till minskat behov av energikrävande fläkt- och kylsystem. Lerans stora förmåga att ta upp fukt verkar konserverande på intilligande organiska byggmaterial vilket minskar risken för mögelproblematik med tillhörande hälsokonsekvenser.
Från resurssynpunkt är lera också ett hållbart val. Obränd lera är 100% återvinningsbar och finns nästan överallt i världen i stora mängder. Framställning av lera kräver lite energi, i jämförelse med tex. cementbaserade produkter.
I Sverige förknippas lera fortfarande huvudsakligen med äldre byggteknik, ändå finns idag ett flertal byggprodukter som gör det möjligt att utnyttja lerans många goda egenskaper i storksaliga byggprojekt utan att ge avkall på ekonomi och rationalitet: lerbaserade skivmaterial, färdigblandade puts- och färgsystem, golvläggnings- och tätningsmaterial mm.
Inom Europa har användandet av industrialiserade lerprodukter tagit ett stort kliv framåt under senare år och är idag en miljardindustri. Enbart de tyska lerproducenterna omsätter lerprodukter för mer än 2 miljarder SEK årligen. Också i Sverige kan det finnas ett stort potential att utnyttja lerans goda egenskaper i en mycket större utsträckning. Redan nu kan man se att användandet av lermaterial håller på att få allt större spridning.
Vi hoppas att denna konferens ska bidra till att fler får upp ögonen för lerans möjligheter och att lera som ytskikt i inomhusmiljö åter blir ett gångbart alternativ i storskaligt byggande.

 

Mediapartner

Vår mediapartner för konferensen är mediekanalen Hållbart Byggande – Sveriges största nyhetsbevakning och beslutsfattarmagasin om energieffektivt och hållbart samhällsbyggande. Som deltagare på konferensen har du möjlighet att testa ett års prenumeration av Hållbart Byggande för det reducerade priset 990 kr exkl. moms (ordinarie pris 1 490 kr).

Vill du testa ett års prenumeration för 990 kr?
Klicka på http://hallbartbyggande.com/prenumerera/ och fyll i formuläret.
OBS! Ange ordet ”lerkonferens” som rabattkod.

Som prenumerant får du:

Tryckt tidning: 4 nummer av Hållbart Byggande, en tidning per kvartal.
Digital tidning: Alla nummer som digital tidning för surfplatta, mobil och PC.
Nyhetsbrev: 48 nr av Nyhetsbrevet Hållbart Byggande via epost, kommer varje onsdag.
Utbildningar: Rabatter på utbildningar och kurser om energieffektivt och hållbart byggande.

Hotellpartner

Vår hotellpartner för konferensen är Hotell Concordia i Lund. Med bokningskod ”HBSyd” får man ett enkelrum för 1,200:-/natt och ett dubbelrum för 1,400:-/natt. Moms, frukost och WiFi ingår.
Hotellet ligger på Stålbrogatan 1 i hörnet mot Grönegatan – en kort promenad från Kulturen. Kontaktdata:
info@concordia.se
+46 (0)46 13 50 50