Byggnadsfirman Otto Magnusson

Kontakt: Andreas Holmgren
Borrgatan 9
211 24 Malmö
040 – 620 65 40
andreas.holmgren@ottobygg.se
www.ottobygg.se

Byggnadsfirman Otto Magnusson bygger på förtroende sedan 1928. För att vårda och utöka detta förtroende har vi sedan 2013 via vår affärsplan strategiskt arbetat med projektet hållbart byggande. Se gärna mer på vår egen hemsida om hur vi bedriver detta arbete. Vi är ett traditionellt kommersiellt byggföretag och arbetar systematiskt för att ständigt bli bättre inom flera områden bl.a. inom området hållbart byggande.

Välkommen till ett tryggt, modernt och framgångsrikt byggföretag med nära till både kunder och anställda. Vi vänder oss till kunder i hela Öresundsregionen och erbjuder både byggentreprenader och byggservice – ett koncept som hittills hjälpt oss att växa till ca 200 anställda och mer än en halv miljard i omsättning. Samtidigt förblir vi ett familjelett företag med korta beslutsvägar och långa kundrelationer.

Byggnadsfirman Otto Magnusson tror på engagemang. Därför är vi engagerade inom bl.a. idrotten och verksamheter som främjar nyetablering och nya arbetstillfällen – s.k. socialt ansvarstagande. Vi är även nyblivna medlemmar i Hållbart Byggande i syd och deltar gärna i nätverksaktiviteter och erfarenhetsutbyte för att främja information och visa på goda exempel inom hållbart byggande.

Kommentera