Byggnadshantverk i Helsingborg AB

Michael Andersén
Lärkstigen 21
255 91 Helsingborg
070-3373649
e-post: byggnadshantverk@icloud.com

Antikvarisk byggservice och taktäckningsarbete samt rådgivning och undervisning i byggnadsvård. Vi vårdar med ekologiska förtecken det befintliga byggbeståndet samt producerar nya hälsosamma miljöer.  Med kunniga arbetare, bra resurser, bästa material, fina verktyg och ergonomiska redskap utför vi BYGGNADSHANTVERK på ett för miljön historiskt korrekt och för kunden ekonomiskt fördelaktigt sätt.

One Comment

Kaare Holmström

Kulekalk,jurabruk och puts
Tänkte om vore produkter ville väre af interesse for dig??
Se evt hemsidan: Kalk.se
Med vänlig hälsning
Kaare Holmström

Kommentera