Hållbar Utveckling Skåne

Helena Nilsson
Ledebursgatan 5, 211 55 Malmö
076-211 98 07
helena.nilsson@hutskane.se
www.hutskane.se

Hållbar Utveckling Skåne är en partipolitiskt obunden ideell förening som vill främja dialogen mellan olika aktörer i regionen, både vad gäller hållbar utveckling för vår gemensamma miljö och den hållbara sociala utvecklingen i samhället här i Skåne. Vi verkar för att utöka kontaktytorna och skapa nya mötesplatser för våra medlemmar och andra intresserade.

Kommentera