Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Döbelnsgatan 9, Kristianstad
044-204600
www.krook.tjader.se

Vår verksamhet spänner över hela det arkitektoniska spektrat – från tidig idéskiss till färdigt projekt, från villan till stadsdelsplanen. Vår personal är varierad i ålder och har olika kompetens, vilket skapar en perfekt kreativ bas för att hantera alla delar av byggprocessen. Vi utmanar gärna konventioner, tänker kreativt, är engagerade och utvecklar mervärden.

 

Kommentera