Paulien Strandberg

Namn: Paulien Strandberg
Företag: Avd Byggnadsmaterial LTH
Antal medarbetare: ?
Medlemskategori: enskild medlem
E-post: paulien.strandberg@byggtek.lth.se
Adress: Avd Byggnadsmaterial LTH, Lunds Universitet, Box 118, 221 00 Lund
Telefonnr: 0046462224260
Hemsida: www.byggnadsmaterial.lth.se

Beskrivning av verksamhet: Byggnadsmaterial är en avdelning inom institutionen för Bygg- och miljöteknologi, som forskar och undervisar om de material som används i byggsektorn. Vår forskning är bred och har som huvudmål att studera och förstå processer i material.