Tullanders Byggnadsutveckling

Anders Tullander
Byggnadsagronom
Box 208, 31404 Landeryd
0371-40010 / 070-3740014
anders@tullander.se
www.tullander.se

Byggkonsult. Ritar ekonomibyggnader för lantbruket, hallbyggnader och  bostäder. Konstruktion i trä, stål och betong. Energiberäkningar, Ventilationsutformning och Klimatstyrning. Specialkompetens om svampodling, även kompletta klimatanläggningar.

Kommentera