Ventilationslösningar för energi- och miljösmart byggande 13/6

Välkommen till en halvdag om alternativa ventilationslösningar med Torkel Andersson, DELTAte!
Ur innehållet:
-Hur skapas ett bra inomhusklimat och energieffektiv drift?
-Termikventilation.
-Moderna självdragskolor.
-Hybridventilationssystem.
-Datoriserad fönsterventilation i större byggnader.
-Klimatanpassat byggande.
-Markförlagda ventilationskanaler, forskningsresultat och exempel. Läs mera »

Material från passivhusföreläsningen

Tack för en trevlig dag på Hammenhögs Gästis, roligt att så många var där och deltog aktivt! IG Passiv i Växjö ger ut en broschyr som sammanfattar en del av det som Simone berättade, den kan du hitta här.
140411_hbsyd passivhusdag
Några glada föreläsningsdeltagare! Simone (IG Passivhus), Anders (Färg&Formhantverkarna), Nicolaj (Ekologisk Isolering), Per (Ängmo Bygg), Sara (Tjällden AB), Jens (Österlens Byggnadshantverk), Karin (Levande Arkitektur) och Jöns (Artekta Bygg).

Passivhusdag 11 april

Välkommen till en föreläsning om passivhus i teori och praktik med Simone Kreutzer från IG Passivhus Sverige! Detta event ersätter föreläsningen som fick ställas in pga. stormeni december.

  • Ur innehållet:
  • -Vad är passivhus: grundläggande kunskaper
  • -Myten och rykten om passivhus
  • -Exempel ”around the world”
  • -Svenska passivhusprojekt: erfarenheter, möjligheter, detaljer & lösningar
  • -Renovering med passivhuskomponenter i Europa Läs mera »

Bonusmaterial från energidagen

Trots ihållande snöfall på föreläsningsdagen blev det inget manfall utan alla anmälda föreläsare och deltagare lyckades ta sig till Sjöbo för en dag som gick i ackumulatortanken och solenergins tecken. Som stöd för minnet (och som kompensation till dig som inte hade möjlighet att vara med!) kommer här innehållet i föreläsningen i sammanfattning: Lars Andréns föreläsning och Klaus Lorenz föreläsning . Materialet får endast användas för ”privat bruk” och länkarna fungerar i en vecka (tom. 20/2). Lars Andren och Klaus Lorenz
Lars och Klaus in action!

Förnyelsebar energi & effektiva uppvärmningssystem 31/1

Välkommen att boka plats på en heldag om energi och värmesystem med föreläsarna Lars Andrén (DrivKraft) och Klaus Lorenz (Svesol)! Ur innehållet:
-Energilösningar för småhus i stort, val av värmesystem och olika kombinationslösningar med solvärme.
-Hur bygger man plushus, dvs. energieffektiva hus som producerar mer el och värme än vad huset använder. Konkreta räkneexempel och siffror. Läs mera »