Bidrag beviljat från Leader

Nu har vi fått besked om att vi beviljats bidrag från Leader Österlen! Det innebär att vi får hjälp att finansiera en serie seminarier som tar upp olika aspekter av hållbart byggande. I projektet ingår också två stycken studier: en om LCA (Life Cycle Assesment) för olika byggnadskonstruktioner och en om förnyelsebara byggmaterial.

Nu sätter vi igång!

Föreningen Hållbart Byggande i Syd är bildad! Vi – Karin, Anders, Jeanette och Poppe – träffades på gamla rådhuset i Ystad och hade vårt allra första konstituerande möte. Efteråt hade vi möte med Jens Hultman från Leader som förklarade hur ett Leaderprojekt fungerar. Vi hoppas att allt ska gå vägen och att vi får bidraget. Men får vi inte det så kör vi ändå!