24/10 FÖLJ MED HBSYD TILL BUILDING SUSTAINABILITY I STOCKHOLM

 

building

I år är det dags igen. För fjärde gången presenterar Sweden Green Building Council tillsammans Stockholms stad, Building Sustainability 18. På agendan står utmaningar och lösningar som genomsyrar alla områden i samhällsbyggnad, från planeringsfas till förvaltning. Häng med HBSyd och ta chansen att nätverka, inspireras och diskutera på årets viktigaste mötesplats. Konferensen går av stapeln den 24-25 oktober på Stockholm City Conference Centre.

Vill du följa med? Anmäl dig här.

Varför Building Sustainability 18?

 • Nordens ledande konferens om hållbart samhällsbyggande
 • 30+ case med goda exempel
 • Oberoende arena för ärliga samtal
 • Debatter och kritiska perspektiv
 • Nätverkande och nya affärskontakter från hela landet

25/9 Välkommen till en inspirerande dag!

Vi bjuder in er till Sege Park – en stadsdel i Malmö med visionen att bli helt självförsörjande på förnybar energi. Dagen inleds med att Malmö Stad berättar om aktuella klimatsmarta lösningar i Sege Park, samt status avseende byggherredialogen. Därefter presenterar ett urval HBSyd medlemmar sina hållbara innovationer inför byggherrar och andra intressenter. Ta tillfället att nätverka, påverka och berika med inspiration!

Vad är Sege Park?

Sege Park i Malmö genomgår idag en omfattande omställning. Det äldre sjukhusområdet från 30-talet kommer inom snar framtid nämligen att ligga i framkant gällande miljövänliga energilösningar. Tre centrala områden i projektet är energi, avfall samt avlopp och vatten. Visionen är en självförsörjande stadsdel på förnybar energi – vilket skall ske genom bland annat solceller, förnybar fjärrvärme samt biobränsle från invånarnas avfall.

 Medlemsföretag som presenterar:


Ekoisolering, återförsäljare av Perlit, och är medlem i HBSyd. Ett isoleringsmaterial som är miljövänligt, effektivt och brandsäkert. Perlite isolering är kapillärbrytande, obrännbar och 100% naturligt. Materialet har låg energianvändning vid tillverkningen samt låga koldioxidutsläpp.

cellglas logo
Cellglas, säljer sin produkt Cellglas, och är medlem i HBSyd. Ett isoleringsmaterial med låg miljöbelastning som är tillverkat av 100 % returglas. Materialet är brandsäkert, helt ång – och vattentätt, samt har en isoleringsförmåga som leverarar samma kvalitet om 100 år, som idag. Används i dagsläget på Turning Torsos och Emporias tak.


Innenco, säljer sin produkt Innenco, och är medlem i HBSyd. Ett patenterat distributionssystem som lagrar samt balanserar temperaturen i byggnader. Genom lagring av temperaturer kan innovationen sänka den totala energianvändningen som används för att värma eller kyla en byggnad. Systemet är kompatibelt med alla former av energikällor.


cTrap, säljer sin produkt cTrap och är medlem i HBSyd. cTrap är en emissionsspärr i form av en adsorptionsduk som effektivt stoppar emissioner i luften som kan orsaka obehaglig lukt och/eller ge olika symptom såsom astma och hudirritationer. Resultaten blir en ren och frisk inomhusluft. cTrap har utvecklats ur forskning vid Lunds Universitet.

 

Tid och plats: 25 september kl 15-17, Östra Fäladsgatan 48, 212 24 Malmö
Vi sitter i utställningslokal hus 6 Formell anmälan görs senast 21 september på via mail info@hbsyd.se. Byggherrar eller medlem i HBSyd har gratis deltagande. 300 kr för övriga (medlemskap i HBSyd är billigare). Vi bjuder på fika!
PROGRAM: 
15.00 HBSyd hälsar välkomna
15.10 Malmö stad berättar om SegePark och MIA
15.30 Hållbara innovationer presenteras
16.00 Fika/mingel
16.15 Hållbara innovationer presenteras
16.45 Mingel och avslut 

 

Varmt välkomna!

 

 

17/10 Inbjudan: Innovationscenter för Landsbygden

innovations

Innovationscenter för Landsbygden bjuder ännu en gång in till en spännande halvdag med fokus hållbara affärer och innovation! För dig som är verksam inom byggbranschen är nytänkande centralt för konkurrenskraft, samt för att tackla våra gemensamma klimatutmaningar. Under dagen ges tillfälle att inspireras och föra dialog kring hållbarhet, innovation, och framtidens byggsektor.


Program:

13.00 Välkomna

 • Innovation och det hållbara företaget. Vad är nytt inom innovation, en kortare trendspaning –
  Helena Kurki, verksamhetsansvarig på Innovationscenter för landsbygden

Inspiration 1 ”Hållbara företag attraherar framtidens kompetens –
medarbetarna vår främsta resurs” Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar ́n i
Skåne

 • Inspiration 2 ”Hållbart byggande – fokus energi och affärsmöjligheter” Andreas Holmgren –
  Ordförande i föreningen Hållbart Byggande i Syd, tillika Hållbarhetschef i
  Byggnadsfirman Otto Magnusson AB

Interaktivt idépass – Dialog om innovation och det hållbara företaget

 • Avslut 16.30

När: den 17 oktober 2018, 13.00 – 16.30

Var: Sjöbo Gästis
Vi startar med lunch för er som har möjlighet att komma redan 12.00
Anmäler dig gör du via Simple Sign-up på denna länk
Dagen är kostnadsfri, och det bjuds på lunch och fika. 

Välkomna!

HÖSTEN 2018: KALENDARIUM

 

Boka in höstens event redan nu! 

Vecka 39: Möt hållbara innovatörer på Sege Park! Malmö Stad inleder med status i projektet Sege Park. Ett urval av HBSyds medlemmar berättar om sina innovationer för byggherrar.
Datum och plats:
 25 september, Kommendanthuset i Malmö.

Vecka 41: Diskutera utmaningarna kring Färdplan 2045 med skånska byggaktörer och beslutsfattare.
Datum och plats: 12 oktober, Sege Park i Malmö.

Vecka 43: Seminarium: Återanvändning av fyllnadsmassor.
Datum och plats: återkommer inom kort.

Interna event:
Vecka 45: Rundabordssamtal: Klimatbetong.
Datum och plats: återkommer inom kort.

Vecka 47: Rundabordssamtal: Energi.
Datum och plats: återkommer inom kort.

 

Kalendern kommer kontinuerligt uppdateras med nya event. Vill du hålla dig uppdaterad kring kommande event samt få löpande nyheter om hållbart byggande? Följ oss gärna på facebook.com/HallbartByggandeISyd/

Vi önskar er alla en trevlig sommar!

 

Injudan till Innovation Camp Bygg 2/5

Här är ett tips till en spännande aktivitet i början på maj! Innovationscenter för Landsbygden bjuder in till en halvdag med fokus på innovation, kreativitet och nytänkande för dig som är verksam inom byggsektorn.

Byggbranschen befinner sig i en omställningsfas – 2045 ska vi vara klimatneutrala! Hur ser färdplanen ur? Vilka innovationer behövs? Medverkar gör två av Hållbart Byggande i Syds medlemsföretag; Carin Stoeckmann från Byggmästar´n i Skåne och Andreas Holmgren från Byggnadsfirman Otto Magnusson.

Se hela inbjudan och anmäl dig här!

Tid & Plats 2/5 kl. 13-16.30 på Örums Nygård.

 

8/5 Lokala energisystem i Simris

I byn Simris strax väster om Simrishamn finns Sveriges första lokala nät med energi från sol, vind och en lokal batteribank. Strax före jul 2017 var Simris för första gången självförsörjande helt utan support från det nationella elnätet, även om detta fortfarande finns tillgängligt som back-up.

Hur ser framtidens energisystem ut för bostäder, med fokus på elnät och distribution? Vad kan vi lära oss från det unika EU-pilotprojektet Simris, som under perioder är ett helt vind & sol självförsörjande lokalt energisamhälle? Läs mera »

22/5 Hållbar Bygglogistik


Klimatsmart byggande – Effektivt byggande? Välkommen till ett seminarium om logistikens betydelse för ett hållbart byggande!

Vi bygger mycket nu, men hur får vi ihop ekvationen billigare byggmaterial med målet en klimatneutral byggprocess? Många förordar ett större industriellt byggande för ökad effektiviteten och lägre kostnaderna, och fler och fler företag importerar byggmaterial, byggelement och husdelar från andra länder i Europa. Vad innebär detta för materialens hållbarhet, transporterna, energiåtgång, CO2-utsläpp och LCA?  Under seminariet jämför vi olika möjliga strategier Läs mera »

23/3 Årsmöte kl. 13 på Kulturen, Lund

Välkommen att närvara vid föreningens årsmöte och göra din röst hörd om vår verksamhet samt välja en styrelse för det kommande verksamhetsåret. Alla dokument som hör till årsmötet hittar du här: hbsyd.se/dokument/.

Innan det formella årsmötet enligt nedanstående agenda kommer vi att ha ett rundabordssamtal med Johan Nuder, koordinator på nyinrättade Informationscentrum för Hållbart byggande (www.ichb.se) – ett perfekt tillfälle för oss att påverka en aktör som under Boverkets paraply precis håller på att starta upp sin verksamhet. Detta informella möte beräknas ta c:a 1 timme (kl. 13 – 14) i anspråk.

Alla medlemmar som har frågeställningar ni vill ha belysta uppmanas att senast 19/3 sända era tankar i ett kort mail till styrelsen så ska vi försöka se till att skapa en struktur i samtalet, samtidigt som vi tillskapar en enkel dokumentation.

I samband med mötet bjuder föreningen på fika. Anmäl dig gärna genom ett mejl till info@hbsyd.se så vet vi hur många vi blir! Läs mera »

6/3 Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

Välkommen till en informationsträff i Malmö om Byggsektorns Miljöberäkningsvertyg! IVL har under många år genomfört stora livscykel-analysstudier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta stora och komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjligt att genomföra i normala byggprojekt. För att branschen skall kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder. IVL har därför tillsammans med byggbranschen utvecklat ett nytt verktyg som inte kräver några förkunskaper – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.
Läs mera »