8/5 Lokala energisystem i Simris

I byn Simris strax väster om Simrishamn finns Sveriges första lokala nät med energi från sol, vind och en lokal batteribank. Strax före jul 2017 var Simris för första gången självförsörjande helt utan support från det nationella elnätet, även om detta fortfarande finns tillgängligt som back-up.

Hur ser framtidens energisystem ut för bostäder, med fokus på elnät och distribution? Vad kan vi lära oss från det unika EU-pilotprojektet Simris, som under perioder är ett helt vind & sol självförsörjande lokalt energisamhälle? Läs mera »

22/5 Hållbar Bygglogistik


Klimatsmart byggande – Effektivt byggande? Välkommen till ett seminarium om logistikens betydelse för ett hållbart byggande!

Vi bygger mycket nu, men hur får vi ihop ekvationen billigare byggmaterial med målet en klimatneutral byggprocess? Många förordar ett större industriellt byggande för ökad effektiviteten och lägre kostnaderna, och fler och fler företag importerar byggmaterial, byggelement och husdelar från andra länder i Europa. Vad innebär detta för materialens hållbarhet, transporterna, energiåtgång, CO2-utsläpp och LCA?  Under seminariet jämför vi olika möjliga strategier Läs mera »

23/3 Årsmöte kl. 13 på Kulturen, Lund

Välkommen att närvara vid föreningens årsmöte och göra din röst hörd om vår verksamhet samt välja en styrelse för det kommande verksamhetsåret. Alla dokument som hör till årsmötet hittar du här: hbsyd.se/dokument/.

Innan det formella årsmötet enligt nedanstående agenda kommer vi att ha ett rundabordssamtal med Johan Nuder, koordinator på nyinrättade Informationscentrum för Hållbart byggande (www.ichb.se) – ett perfekt tillfälle för oss att påverka en aktör som under Boverkets paraply precis håller på att starta upp sin verksamhet. Detta informella möte beräknas ta c:a 1 timme (kl. 13 – 14) i anspråk.

Alla medlemmar som har frågeställningar ni vill ha belysta uppmanas att senast 19/3 sända era tankar i ett kort mail till styrelsen så ska vi försöka se till att skapa en struktur i samtalet, samtidigt som vi tillskapar en enkel dokumentation.

I samband med mötet bjuder föreningen på fika. Anmäl dig gärna genom ett mejl till info@hbsyd.se så vet vi hur många vi blir! Läs mera »

6/3 Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

Välkommen till en informationsträff i Malmö om Byggsektorns Miljöberäkningsvertyg! IVL har under många år genomfört stora livscykel-analysstudier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta stora och komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjligt att genomföra i normala byggprojekt. För att branschen skall kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder. IVL har därför tillsammans med byggbranschen utvecklat ett nytt verktyg som inte kräver några förkunskaper – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.
Läs mera »

9/3 Seminarium: Flerbostadshus i trä

Välkommen till träbyggnadsseminarium – lär dig bygga flerbostadshus i trä!

Malmö stad, Hållbart byggande i Syd och Sveriges Träbyggnadskansli bjuder in till ett kostnadsfritt halvdagsseminarium om modernt industriellt träbyggande. I korta föredrag från branschen ges kärnfull kunskap om förlegade myter, stora möjligheter och viktiga mervärden med dagens expansiva och innovativa träbyggande.

Under halvdagen diskuterar vi träbyggnad ur olika perspektiv med bland andra gäster från IVL, Linnéuniversitetet, och byggaktörer så som Midroc, Martinsson och GBJ Bygg.

Inbjudan & program: Träbyggnadsseminarium 2018
Tid/Plats: Fredag den 9 mars, kl 8-12.30, St Gertrud Konferens, Östergatan 7b, Malmö
Anmälan och mer information: www.malmo.se/innovationsarenaSista anmälningsdag är 23:e februari.

18/1 Nätverksträff Kristianstad: Rådhus Skåne

Vilka tankar och konkreta projekt finns det i våra Sydsvenska kommuner (inkl privata aktörer) om hållbart byggande? Detta tema kommer vi bl a att ha under 2018, när vi vid våra olika nätverksträffar besöker olika kommuner i södra Sverige.

Denna dag öppnar Kristianstad porten och berättar hur kommunen och privata aktörer arbetar med hållbart byggande i det geografiska närområdet. Vi får även en rundtur i Rådhuset: årets bygge 2015, SGBC betyg silver Miljöbyggnad och Sveriges näst största byggnadsvårdsprojekt (fasad).

Välkommen till en spännande nätverksträff! Mötet arrangeras av Hållbart Byggande i Syd i samarbete med medlemsföretaget SESAM Arkitektkontor AB, Kristianstad.  Läs mera »

5/12 Vad kostar det att miljöcertifiera en byggnad?

22894457_1479812088722991_8955662187751309676_n
Välkommen till nätverksträff och julmingel i Lund! Vad kostar en vanlig miljöcertifierad byggnad, ”Miljöbyggnad”? Våra medlemsföretag delar med sig av sina erfarenheter. 


– Vilka områden/delar/kriterier i systemet kan kosta extra och vad kostar inte extra?
– Kostar byggmaterialet extra?
– Administrativa avgifter?
– Vad kan kosta extra om man brister i en tidig styrning?
– Kostar en bostad med extra miljökrav i slutändan mer för fru Svensson?
– Vågar jag ta steget i nästa byggprojekt?

Är du byggherre, byggare, tjänsteman eller politiker, och vill känns dig tryggare över myndighetsbeslut, byggprocessen och/eller ditt miljöprojekt, avseende miljökrav i byggprojekt – då är du extra välkommen till vårt event. Läs mera »

9/11 Seminarium: Hållbara Byggprocesser

byggprocesser ram2
Kan vi nå bättre hållbarhet, bättre arkitektur och lägre byggkostnader genom ändrade byggprocesser? Finns det fler alternativ?

Om så många efterfrågar hållbarhet i byggandet och så många sätter upp hållbarhet som mål i byggnationen, varför blir resultatet när byggnaden är uppförd alldeles för ofta en urvattnad version av de uppsatta målen? Inte sällan även en urvattnad version av den planerade arkitekturen och dessutom till ett förvånansvärt högt pris. Läs mera »

1/11 HBSyd besöker BUILDING GREEN, Köpenhamn

Häng med till mässan BUILDING GREEN tillsammans med Hållbart Byggande i Syd! Titta in på hemsidan http://buildinggreen.eu/cph/, så ser du vad mässan har att bjuda på. Det är även där du anmäler dig till mässan. Fri entré!

Vi träffas på Centralen i Malmö kl.10 i ankomsthallen vid Pressbyrån, därefter tåg till Köpenhamn och kort promenad till FORUM. Klockan 17.00 stänger mässan och vi som önskar går iväg till ett trevligt matställe och hygger oss. Vi är där kl.18.00 fram tills vi är nöjda, sedan blir det returbiljett österut.

Var och en betalar för sig, men jag kommer att boka bord så jag behöver ha svar från dig några dagar innan.

Väl mött till en inspirerande dag!

/Måns Björklund

Anmälan: Senaste söndag 29/10 till mansbjorklund@icloud.com
Frågor? Ring Måns på 0767-89 95 92