22/5 Hållbar Bygglogistik


Klimatsmart byggande – Effektivt byggande? Välkommen till ett seminarium om logistikens betydelse för ett hållbart byggande!

Vi bygger mycket nu, men hur får vi ihop ekvationen billigare byggmaterial med målet en klimatneutral byggprocess? Många förordar ett större industriellt byggande för ökad effektiviteten och lägre kostnaderna, och fler och fler företag importerar byggmaterial, byggelement och husdelar från andra länder i Europa. Vad innebär detta för materialens hållbarhet, transporterna, energiåtgång, CO2-utsläpp och LCA?  Under seminariet jämför vi olika möjliga strategier Läs mera »

23/3 Årsmöte kl. 13 på Kulturen, Lund

Välkommen att närvara vid föreningens årsmöte och göra din röst hörd om vår verksamhet samt välja en styrelse för det kommande verksamhetsåret. Alla dokument som hör till årsmötet hittar du här: hbsyd.se/dokument/.

Innan det formella årsmötet enligt nedanstående agenda kommer vi att ha ett rundabordssamtal med Johan Nuder, koordinator på nyinrättade Informationscentrum för Hållbart byggande (www.ichb.se) – ett perfekt tillfälle för oss att påverka en aktör som under Boverkets paraply precis håller på att starta upp sin verksamhet. Detta informella möte beräknas ta c:a 1 timme (kl. 13 – 14) i anspråk.

Alla medlemmar som har frågeställningar ni vill ha belysta uppmanas att senast 19/3 sända era tankar i ett kort mail till styrelsen så ska vi försöka se till att skapa en struktur i samtalet, samtidigt som vi tillskapar en enkel dokumentation.

I samband med mötet bjuder föreningen på fika. Anmäl dig gärna genom ett mejl till info@hbsyd.se så vet vi hur många vi blir! Läs mera »

6/3 Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

Välkommen till en informationsträff i Malmö om Byggsektorns Miljöberäkningsvertyg! IVL har under många år genomfört stora livscykel-analysstudier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta stora och komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjligt att genomföra i normala byggprojekt. För att branschen skall kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder. IVL har därför tillsammans med byggbranschen utvecklat ett nytt verktyg som inte kräver några förkunskaper – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.
Läs mera »

9/3 Seminarium: Flerbostadshus i trä

Välkommen till träbyggnadsseminarium – lär dig bygga flerbostadshus i trä!

Malmö stad, Hållbart byggande i Syd och Sveriges Träbyggnadskansli bjuder in till ett kostnadsfritt halvdagsseminarium om modernt industriellt träbyggande. I korta föredrag från branschen ges kärnfull kunskap om förlegade myter, stora möjligheter och viktiga mervärden med dagens expansiva och innovativa träbyggande.

Under halvdagen diskuterar vi träbyggnad ur olika perspektiv med bland andra gäster från IVL, Linnéuniversitetet, och byggaktörer så som Midroc, Martinsson och GBJ Bygg.

Inbjudan & program: Träbyggnadsseminarium 2018
Tid/Plats: Fredag den 9 mars, kl 8-12.30, St Gertrud Konferens, Östergatan 7b, Malmö
Anmälan och mer information: www.malmo.se/innovationsarenaSista anmälningsdag är 23:e februari.

18/1 Nätverksträff Kristianstad: Rådhus Skåne

Vilka tankar och konkreta projekt finns det i våra Sydsvenska kommuner (inkl privata aktörer) om hållbart byggande? Detta tema kommer vi bl a att ha under 2018, när vi vid våra olika nätverksträffar besöker olika kommuner i södra Sverige.

Denna dag öppnar Kristianstad porten och berättar hur kommunen och privata aktörer arbetar med hållbart byggande i det geografiska närområdet. Vi får även en rundtur i Rådhuset: årets bygge 2015, SGBC betyg silver Miljöbyggnad och Sveriges näst största byggnadsvårdsprojekt (fasad).

Välkommen till en spännande nätverksträff! Mötet arrangeras av Hållbart Byggande i Syd i samarbete med medlemsföretaget SESAM Arkitektkontor AB, Kristianstad.  Läs mera »

5/12 Vad kostar det att miljöcertifiera en byggnad?

22894457_1479812088722991_8955662187751309676_n
Välkommen till nätverksträff och julmingel i Lund! Vad kostar en vanlig miljöcertifierad byggnad, ”Miljöbyggnad”? Våra medlemsföretag delar med sig av sina erfarenheter. 


– Vilka områden/delar/kriterier i systemet kan kosta extra och vad kostar inte extra?
– Kostar byggmaterialet extra?
– Administrativa avgifter?
– Vad kan kosta extra om man brister i en tidig styrning?
– Kostar en bostad med extra miljökrav i slutändan mer för fru Svensson?
– Vågar jag ta steget i nästa byggprojekt?

Är du byggherre, byggare, tjänsteman eller politiker, och vill känns dig tryggare över myndighetsbeslut, byggprocessen och/eller ditt miljöprojekt, avseende miljökrav i byggprojekt – då är du extra välkommen till vårt event. Läs mera »

9/11 Seminarium: Hållbara Byggprocesser

byggprocesser ram2
Kan vi nå bättre hållbarhet, bättre arkitektur och lägre byggkostnader genom ändrade byggprocesser? Finns det fler alternativ?

Om så många efterfrågar hållbarhet i byggandet och så många sätter upp hållbarhet som mål i byggnationen, varför blir resultatet när byggnaden är uppförd alldeles för ofta en urvattnad version av de uppsatta målen? Inte sällan även en urvattnad version av den planerade arkitekturen och dessutom till ett förvånansvärt högt pris. Läs mera »

1/11 HBSyd besöker BUILDING GREEN, Köpenhamn

Häng med till mässan BUILDING GREEN tillsammans med Hållbart Byggande i Syd! Titta in på hemsidan http://buildinggreen.eu/cph/, så ser du vad mässan har att bjuda på. Det är även där du anmäler dig till mässan. Fri entré!

Vi träffas på Centralen i Malmö kl.10 i ankomsthallen vid Pressbyrån, därefter tåg till Köpenhamn och kort promenad till FORUM. Klockan 17.00 stänger mässan och vi som önskar går iväg till ett trevligt matställe och hygger oss. Vi är där kl.18.00 fram tills vi är nöjda, sedan blir det returbiljett österut.

Var och en betalar för sig, men jag kommer att boka bord så jag behöver ha svar från dig några dagar innan.

Väl mött till en inspirerande dag!

/Måns Björklund

Anmälan: Senaste söndag 29/10 till mansbjorklund@icloud.com
Frågor? Ring Måns på 0767-89 95 92

 

5/10 Studiebesök Äppellunden

appellunden5
Vi besöker Äppellunden, Brantevik. Arkitekt Lillemor Husberg visar runt, berättar om projektet och talar om sin syn på vad som är hållbart byggande.

Lillemor har en lång, bred och gedigen arkitekterfarenhet och har byggt både stort och smått med många olika sorters byggmaterial. Huset i Äppellunden är uppfört med kalk, halm och lera. Läs mera »

7/9 Nätverksträff i Malmö

Medlemsföretaget Midroc AB är värd för mötet och berättar hur de arbetar med hållbart byggande.

 Grunden för Midrocs hållbarhetsarbete Varför?
 Vilka krav och önskemål får vi från våra kunder?  Lina Brömer
– Hur arbetar Midroc med hållbarhetsfrågorna i Fastighetsutveckling och Fastighetsförvaltning? Rikard Sjöqvist
Hur säkerställer och verifierar vi vårt arbete? (Certifieringar olika alternativ och fördelar) Ulrika Viderum
– Motivation att fortsätta. Varför arbeta med hållbarhet? Kan vi göra mer?  Rikard Sjöqvist

Och så blir det kaffe, mingel och nätverkande!

Tid: Torsdag 7/9 kl. 15-17
PlatsJungmansgatan 12, Malmö
Pris: Gratis!
Anmälan: Genom ett mejl till info@hbsyd.se.

Välkommen!