Hållbart Byggande i Syd bygger ett nytt Skåne! Missa inte höstens program!

Vi är nätverket som vågar bygga broar mellan det traditionellt ekologiska byggandet och den mer konventionella byggindustrin. Det är på den arenan vi kan driva förändring och vara relevanta för många. När Skåne nu förväntas bygga minst 6 000 nya bostäder om året är en lokal plattform för diskussion av ett svårfångat och för Skåne avgörande begrepp – hållbart byggande – efterlängtad och alldeles nödvändig. Det visar inte minst de diskussioner vi för med Region Skåne om hur HBSyd kan hjälpa till att sprida goda exempel för att stärka inte minst den offentliga beställaren. Exemplen är många: radikalt minskad kemikaliehantering i stora projekt, energieffektiva byggnader utan merkostnad, miljöriktiga materialval; exemplen kan radas på varandra. Läs mera »

Du glömmer väl inte att anmäla dig till sommarträffen 10/6?

Välkommen till en härlig sommaravslutning hos ett av våra medlemsföretag, Ängelkottskompaniet. Klockan 12.30 är grillen klar för de som vill inleda med en lokalproducerad lunchkorv. Innan vi sätter oss tillrätta för ett föredrag om hållbarhet så visar arrangören runt i företagets visningsträdgård. Under denna dag kommer även den nya styrelsen att presentera sig. Naturligtvis finns det också en god eftermiddagsfika samt plats i programmet för att gemensamt diskutera begreppet hållbart byggande. Läs mera »

3/6 Påminnelse om frukostseminarium: Kan vi bygga giftfritt utan att det kostar mer?

Nu är det dags att anmäla sig till frukostseminariet som försöker besvara frågan: Kan vi bygga giftfritt utan att det kostar mer?

Två examensstudenter vid LTH, Lunds Universitet, har gjort en fallstudie hos Byggnadsfirman Otto Magnusson, baserad på intervjuer och en genomgång av 430 byggprodukter från fyra materialleverantörer undersökta i miljödatabaserna BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus (tre olika verktyg för att bedöma och kommunicera produkters miljöprestanda). De har undersökt sex vanligt förekommande byggmaterialkategorier, där det visade sig att en stor andel av byggmaterialet är miljögodkänt på marknaden. Detta väcker frågor kring kostnader, utfasning av icke miljögodkända byggmaterial och hur olika aktörer på marknaden kan ta sitt delansvar.

Frukostseminariet arrangeras av: Malmö Cleantech och Hållbart Byggande i Syd. Läs mera »

10/6 Sommarträff

sommartraff_lag_bearb

Välkommen till en härlig sommaravslutning hos ett av våra medlemsföretag, Ängelkottskompaniet. Klockan 12.30 är grillen klar för de som vill inleda med en lokalproducerad lunchkorv. Innan vi sätter oss tillrätta för ett föredrag om hållbarhet så visar arrangören runt i företagets visningsträdgård. Under denna dag kommer även den nya styrelsen att presentera sig. Naturligtvis finns det också en god eftermiddagsfika samt plats i programmet för att gemensamt diskutera begreppet hållbart byggande. Läs mera »

3/6 Frukostseminarium: Kan vi bygga giftfritt utan att det kostar mer?

Nu är det hög tid att anmäla sig till frukostseminariet som försöker besvara frågan: Kan vi bygga giftfritt utan att det kostar mer?

Två examensstudenter vid LTH, Lunds Universitet, har gjort en fallstudie hos Byggnadsfirman Otto Magnusson, baserad på intervjuer och en genomgång av 430 byggprodukter från fyra materialleverantörer undersökta i miljödatabaserna BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus (tre olika verktyg för att bedöma och kommunicera produkters miljöprestanda). De har undersökt sex vanligt förekommande byggmaterialkategorier, där det visade sig att en stor andel av byggmaterialet är miljögodkänt på marknaden. Detta väcker frågor kring kostnader, utfasning av icke miljögodkända byggmaterial och hur olika aktörer på marknaden kan ta sitt delansvar.

Frukostseminariet arrangeras av: Malmö Cleantech och Hållbart Byggande i Syd. Läs mera »

26/5 Temakväll på Ecotopia – Solardays 2016

Är du intresserad av hur du kan spara energi i hemmet? Vill du veta när en anläggning lönar sig och vilka bidrag du kan söka? Hur solen kan ge dig en intäktskälla? Eller vill du hämta information om intressanta fossilfria produkter på marknaden? Då är denna temakväll arrangerad av Ecotopia något för dig! Tre företagare presenterar sina speciella solcells- och solvärmeanläggningar. Tillsammans utgör de ett starkt team som kan förmedla kunskap och besvara alla tänkbara frågor kring solenergi. Läs mera »

Stort tack!

Ystad_RumoHus
Tack för en fin insats på Rum&Hus-mässan i Ystad förra helgen!
Kul att se att det finns ett så stort intresse för vår förenings arbete.

Ny bygger Hållbart Byggande i Syd något nytt! Läs om vad som är på G!

Först litet information om vår verksamhet för de som än så länge inte känner oss så väl. Vi är ett nätverk för verksamma i byggbranschen som önskar arbeta mer med miljöfrågorna. Vi vill sprida kunskap och fungera som en kreativ mötesplats för nya idéer och verka för att hela vår region är delaktig i den omställning av branschen som nu håller på att ta fart.

Snart skall det heliga priset kompletteras med miljökrav på bredare front och då är det viktigt att vi alla höjer oss några steg så att vi inte hamnar på efterkälken. Här vill vi gärna jobba mer mot offentliga beställare för att sprida information. Det finns exempel på svenska kommuner som genom att uppföra giftfria passivhus har gett en injektion till de lokala byggbolagen, som nu kan sälja giftfria passivhus till samma kvadratmeterkostnad som befintlig bebyggelse. Läs mera »

Dags att anmäla sig: Miljöbedömning av byggnadsmaterial med EPD och BASTA 5/4 2016

Nu är det hög tid att anmäla sig till frukostseminariet om hur byggprodukters miljöegenskaper kan deklareras och verifieras med hjälp verktygen EPD och BASTA!

EPD (miljövarudeklarationer) är ett verktyg för att beräkna och kommunicera produkters miljöprestanda på ett jämförbart sätt. EPD bygger på metoden livscykelanalys (LCA) vilket innebär att alla typer av utsläpp – från utvinning av råvaror till produktion, användning och avfallshantering av produkten – inkluderas i deklarationen. Idag finns fler än 500 deklarationer för till exempel livsmedel, byggprodukter, elektricitet, förpackningar, hygienprodukter, tjänster och infrastruktur registrerade. Läs mera »