Back

Bengt Dahlgren Syd AB

Mattias Jönsson
Arenagatan 20
215 33 MALMÖ
070-334 13 05
mattias.jonsson@bengtdahlgren.se
www.bengtdahlgren.se

Teknikkonsult som är verksamt inom: Energi & Miljö, VVS, Bygg och fastighet samt Brand & Risk.
Energi & Miljö utför alla typer av beräkningar och simuleringar av exempelvis energi, inomhusklimat och dagsljus. Stort och brett kunnande inom miljöcertifieringssystem för både bostäder och kommersiella byggnader.