Back

Betongindustri AB

Ebba Örwall Lovén
Betongindustri AB
Box 47312
100 74 STOCKHOLM
072- 978 40 45
ebba.orwall.loven@betongindustri.se

www.betongindustri.se

Vi är en marknadsledande tillverkare och leverantör av fabrikstillverkad betong till byggindustrin och privatpersoner sedan 1932. Våra fabriker är spridda från Skåne i söder till Östersund i norr. Vi har runt 200 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Bakom våra tekniska lösningar, som ofta är revolutionerande i branschen, ligger många år av ledande forskning och utvecklingsarbete.Vi strävar efter att minska vår energiförbrukning och ersätta så mycket jungfruligt råmaterial som möjligt med alternativa material som till exempel avfall från andra industrier. Det kan till exempel vara flygaska eller slagg, som i rätt proportion har liknande egenskaper som kalkstensbaserad cement. Vårt mål är att samtliga fabriker ska kunna återanvända krossad restbetong i produktionen av ny betong och vi gjuter även block av restbetong som kan användas till stödmurar, mm. Genom sedimentation i ett antal bassänger renar vi vårt tvättvatten så att det kan återanvändas vid betongtillverkningen.