Back

Express Yourself

Clara Norell
Bygatan 20
272 97 Gärsnäs
073-5464818

www.xpressyourself.se

Clara Norell är Innovatör och Entreprenör. Jobbar på konsultbasis som Byggnadsingenjör och Kreativ Coach. Projektleder och producerar konferenser, byggkurser, kulturarrangemang från ax till limpa. Över 7 års erfarenhet av tvärsektoriell och horisontell samverkan där Claras expertis består i att skapa dialog.