Taggade inlägg Fastighetsförvaltning

Lindström Fastigheter

Anna-Lena Peeker Skolallén 15B 261 32 Landskrona 070-6011689 anna-lena.peeker@lindstromfastigheter.se www.lindstromfastigheter.se  

Magna Fastighetsförvaltning

Jag äger en hyresfastighet vid Stortorget i Hässleholm (närmaste granne med Stadshotellet) med blandad upplåtelse: butiker, kontorslokaler och bostäder. Huset är byggt i tegel 1939 och har i grunden endast sunda och naturliga material. Jag har sedan mitten av 1990-talet eftersträvat att rensa ut tidigare decenniers plastmaterial och renovera fastigheten med ekologiska material och har bara behövt göra få undantag.
Jag har tidigare varit engagerad i Hässleholms Byggkretsloppsråd och HUT Skåne Bygg och förvalta. För närvarande är jag engagerad i de två nätverk inom fastighetsbranschen som jag initierade på 1990-talet: FastighetsQuinnorna Syd (Skåne, Blekinge, Kronobergs län) och Fastella (Stockholm).