Taggade inlägg Hampa

Express Yourself

Clara Norell är Innovatör och Entreprenör. Jobbar på konsultbasis som Byggnadsingenjör och Kreativ Coach. Projektleder och producerar konferenser, byggkurser, kulturarrangemang från ax till limpa. Över 7 års erfarenhet av tvärsektoriell och horisontell samverkan där Claras expertis består i att skapa dialog.

Österlenhampa

Vi odlar hampa som vi sedan förädlar genom att separera fibern och skävorna. Skävorna kan användas som byggnadsmaterial.