Kategoriserade inlägg: Föreläsningar

24 mars: Årsmöte och visning av smart energilösning med solel

BYGGNADSPROJEKT MED INTEGRERAD SOLENERGI, BATTERILAGRING OCH FASBALANSERING Välkommen att delta på föreningens årsmöte 24 mars. I samband med årsmötet får vi också en uppföljning på förra årets omtyckta Zoom-föreläsning av Torbjörn Rönning från Ekologisk Energi. Nu visar de tillsammans med kunden Ängelkottskompaniet at Badger’s Creek ett byggprojekt med systemet EnergyHub där solcellsanläggning, batterilagring och fasbalansering integreras i ett system. På… Läs mera »

16 juni: Klimatberäkningar för byggnader – vad händer?

LUNCHSEMINARIUM MED FÖRELÄSNING, FRÅGOR OCH DISKUSSION Klimatberäkningar för byggnader görs idag i olika syfte, för att uppfylla upphandlingskrav eller för att byggnaden ska kunna klassas som tex. Miljöbyggnad. En ny lag om klimatdeklaration för samtliga nyuppförda byggnader kommer dessutom att träda i kraft den 1 januari 2022. Så hur gör man en klimatberäkning för en… Läs mera »

19/5 2020 Nature is High-Tech

Missa inte detta webinar om hampakalk och trä i biobaserat byggande: ”Nature is High-Tech”. Webinaret  organiseras av House of Hemp (medlem i Hållbart Byggande i Syd) i samarbete med Sustainable Business Hub. Webinaret hålls på engelska. Tid: 19 maj kl. 09:00-11:30 Läs mer här: hempcrete-and-wood-in-bio-based-buildings  Anmäl dig här: Nature is HighTech-signup

17/10 Biobaserade byggnadsmaterial förr & nu

Välkommen till ett seminarium om biobaserade och resurssnåla byggnadsmaterial, utifrån historiska och nutida perspektiv! Dagens byggindustrin kan lära sig en del från historiska byggnadstekniker där biobaserade och resurssnåla byggnadsmaterial har använts genom tiderna. Exempel på dessa material är trä, halm, lera, vass och kalk. 

11/5 Hållbara Hässleholm

Välkommen till Hållbarhetsfestival i Hässleholm – en dag för inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande! Festivalen är lokalt initiativ där invånare från Hässleholm, organisationer, föreningar och företag gått samman för att skapa en varaktig plattform till hållbar samhällsutveckling i Hässleholms kommun. Magna Fastighetsförvaltning, medlem i Hållbart Byggande i Syd, är initiativtagare till festivalen och flera andra föreningsmedlemmar är… Läs mera »

15-16/5 HampaEvent på Orient

Tvådagars hampakonferens där deltagarna erbjuds grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i att bygga med hampakalk liksom grundläggande kunskaper om industrihampa. Arrangemanget är delvis finansierad av Region Skånes Miljövårdsfond. På förmiddagarna får vi lyssna till svenska och internationella entreprenörer, forskare och tjänstepersoner som är engagerad i hampa som byggnadsmaterial liksom som livsmedel. Eftermiddagarna vigs helt åt… Läs mera »

Inspirerande seminarium: Färdplan 2045!

Fredagen den 12e oktober hälsade vi skånska byggaktörer och beslutsfattare välkomna till en halvdag fylld av dialog och inspiration! Vi fick ta del av många intressanta föreläsningar om utmaningarna kring Färdplan 2045 samt utbyta perspektiv med olika lokala hållbarhetsledare. Hållbart byggande i Syd vill tacka våra samverkanspartners Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna Syd, Region Skåne och Malmö stad för att… Läs mera »

1/11 Building Green i Köpenhamn

Vill du tillsammans med HBSyd-kollegor besöka Building Green-mässan i Köpenhamn? På agendan står hållbar arkitektur, innovation och materialanvändning. Om det finns intresse kan vi efteråt besöka någon av Köpenhamns traditionella ”smörrebrödsrestauranger”till ett självkostnadspris. Om intresse finns för restaurangbesök – skriv ett mail till info@hbsyd.se, så bokar vi bord. Inträdet är gratis, och anmälan sker på deras hemsida… Läs mera »

25/9 Välkommen till en inspirerande dag!

Vi bjuder in er till Sege Park – en stadsdel i Malmö med visionen att bli helt självförsörjande på förnybar energi. Dagen inleds med att Malmö Stad berättar om aktuella klimatsmarta lösningar i Sege Park, samt status avseende byggherredialogen. Därefter presenterar ett urval HBSyd medlemmar sina hållbara innovationer inför byggherrar och andra intressenter. Ta tillfället att nätverka, påverka och berika med inspiration! Vad är Sege Park? Sege Park i Malmö genomgår idag… Läs mera »

27/4 The 6Zs Refugee Shelter, Lund

Presentation av aktuellt forskningsprojekt: design av en flyktingbostad i form av ett plusenergihus utan klimatpåverkan. Föreläsningen kommer att hållas på engelska och inkluderar en visning av provhuset som uppförts på Brunnshög i Lund. 

8/5 Lokala energisystem i Simris

I byn Simris strax väster om Simrishamn finns Sveriges första lokala nät med energi från sol, vind och en lokal batteribank. Strax före jul 2017 var Simris för första gången självförsörjande helt utan support från det nationella elnätet, även om detta fortfarande finns tillgängligt som back-up. Hur ser framtidens energisystem ut för bostäder, med fokus… Läs mera »

22/5 Hållbar Bygglogistik

Klimatsmart byggande – Effektivt byggande? Välkommen till ett seminarium om logistikens betydelse för ett hållbart byggande! Vi bygger mycket nu, men hur får vi ihop ekvationen billigare byggmaterial med målet en klimatneutral byggprocess? Många förordar ett större industriellt byggande för ökad effektiviteten och lägre kostnaderna, och fler och fler företag importerar byggmaterial, byggelement och husdelar från andra… Läs mera »

6/3 Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

Välkommen till en informationsträff i Malmö om Byggsektorns Miljöberäkningsvertyg! IVL har under många år genomfört stora livscykel-analysstudier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta stora och komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjligt att genomföra i normala byggprojekt. För att branschen skall kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder. IVL… Läs mera »

9/3 Seminarium: Flerbostadshus i trä

Välkommen till träbyggnadsseminarium – lär dig bygga flerbostadshus i trä! Malmö stad, Hållbart byggande i Syd och Sveriges Träbyggnadskansli bjuder in till ett kostnadsfritt halvdagsseminarium om modernt industriellt träbyggande. I korta föredrag från branschen ges kärnfull kunskap om förlegade myter, stora möjligheter och viktiga mervärden med dagens expansiva och innovativa träbyggande. Under halvdagen diskuterar vi… Läs mera »

9/11 Seminarium: Hållbara Byggprocesser

Kan vi nå bättre hållbarhet, bättre arkitektur och lägre byggkostnader genom ändrade byggprocesser? Finns det fler alternativ? Om så många efterfrågar hållbarhet i byggandet och så många sätter upp hållbarhet som mål i byggnationen, varför blir resultatet när byggnaden är uppförd alldeles för ofta en urvattnad version av de uppsatta målen? Inte sällan även en… Läs mera »

12/5 2017 Konferens om lera i modern inomhusmiljö

För första gången i Sverige arrangeras i vår en konferens i Lund om hur rationella lertekniker kan utnyttjas i konventionella byggprojekt för att uppnå tydliga fördelar för inomhusmiljön och miljön i stort. Läs mer och anmäl dig här!

Sammanfattning av studiebesöket på Greenhouse i Ekostaden Augustenborg

Det var ett mycket intressant studiebesök vi gjorde på MKB’s Greenhouse på Augustenborg. Först fick vi en fin presentation av vår förening av Andreas Holmgren, och därefter två mycket intressanta presentationer av Frida Persson Boonkaew och Cecilia Truedsson på MKB om deras miljö- och hållbarhetsarbeten, hur det är att bo i Greenhouse och hur man… Läs mera »

Studiebesöket den 23/11 på Rättspsykiatriska i Trelleborg inställt!

På grund av brandövningar under hela förmiddagen på Rättspsykiatriska i Trelleborg, är vi tvungna att flytta vårt evenemang till ett annat datum, mer information kommer framöver. Byggnaden är Region Skånes nybyggda anläggning för högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning. Huset är Sveriges största passiv- och plusenergihus, med solceller, solfångare och vindkraftverk.

Lyckat lerseminarium på Kulturens Östarp

Kulturens Östarp, utanför Veberöd där lerseminariet höll hus, är en vacker och mycket sevärd gård från början av 1800-talet. Gården anses som unik genom att den bevarats i sin ursprungliga form på den plats den byggdes, i en tid där man annars flyttade på byggnader för att bevara dem som museum som tex till Skansen… Läs mera »

Hållbart Byggande i Syd bygger ett nytt Skåne! Missa inte höstens program!

Vi är nätverket som vågar bygga broar mellan det traditionellt ekologiska byggandet och den mer konventionella byggindustrin. Det är på den arenan vi kan driva förändring och vara relevanta för många. När Skåne nu förväntas bygga minst 6 000 nya bostäder om året är en lokal plattform för diskussion av ett svårfångat och för Skåne… Läs mera »

Du glömmer väl inte att anmäla dig till sommarträffen 10/6?

Välkommen till en härlig sommaravslutning hos ett av våra medlemsföretag, Ängelkottskompaniet. Klockan 12.30 är grillen klar för de som vill inleda med en lokalproducerad lunchkorv. Innan vi sätter oss tillrätta för ett föredrag om hållbarhet så visar arrangören runt i företagets visningsträdgård. Under denna dag kommer även den nya styrelsen att presentera sig. Naturligtvis finns… Läs mera »

3/6 Påminnelse om frukostseminarium: Kan vi bygga giftfritt utan att det kostar mer?

Nu är det dags att anmäla sig till frukostseminariet som försöker besvara frågan: Kan vi bygga giftfritt utan att det kostar mer? Två examensstudenter vid LTH, Lunds Universitet, har gjort en fallstudie hos Byggnadsfirman Otto Magnusson, baserad på intervjuer och en genomgång av 430 byggprodukter från fyra materialleverantörer undersökta i miljödatabaserna BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus (tre olika… Läs mera »

10/6 Sommarträff

Välkommen till en härlig sommaravslutning hos ett av våra medlemsföretag, Ängelkottskompaniet. Klockan 12.30 är grillen klar för de som vill inleda med en lokalproducerad lunchkorv. Innan vi sätter oss tillrätta för ett föredrag om hållbarhet så visar arrangören runt i företagets visningsträdgård. Under denna dag kommer även den nya styrelsen att presentera sig. Naturligtvis finns… Läs mera »

3/6 Frukostseminarium: Kan vi bygga giftfritt utan att det kostar mer?

Nu är det hög tid att anmäla sig till frukostseminariet som försöker besvara frågan: Kan vi bygga giftfritt utan att det kostar mer? Två examensstudenter vid LTH, Lunds Universitet, har gjort en fallstudie hos Byggnadsfirman Otto Magnusson, baserad på intervjuer och en genomgång av 430 byggprodukter från fyra materialleverantörer undersökta i miljödatabaserna BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus (tre… Läs mera »

26/5 Temakväll på Ecotopia – Solardays 2016

Är du intresserad av hur du kan spara energi i hemmet? Vill du veta när en anläggning lönar sig och vilka bidrag du kan söka? Hur solen kan ge dig en intäktskälla? Eller vill du hämta information om intressanta fossilfria produkter på marknaden? Då är denna temakväll arrangerad av Ecotopia något för dig! Tre företagare… Läs mera »

Dags att anmäla sig: Miljöbedömning av byggnadsmaterial med EPD och BASTA 5/4 2016

Nu är det hög tid att anmäla sig till frukostseminariet om hur byggprodukters miljöegenskaper kan deklareras och verifieras med hjälp verktygen EPD och BASTA! EPD (miljövarudeklarationer) är ett verktyg för att beräkna och kommunicera produkters miljöprestanda på ett jämförbart sätt. EPD bygger på metoden livscykelanalys (LCA) vilket innebär att alla typer av utsläpp – från… Läs mera »

18/2 2016 Cirkulär Ekonomi och Byggande

Varmt välkomna till en föreläsning och workshop med Lisa Apelman, Cefur, om cirkulär ekonomi i byggvärlden och om Ronneby kommuns nya förskola Backsippan som uppförts enligt dessa principer. Vad betyder egentligen begreppen Cirkulär ekonomi och Cradle to Cradle och hur kan de tillämpas i byggandet?

Material från passivhusseminarium

Missade du frukostseminariet om Villa Circuitus, det runda passivhuset som just ny byggs utanför Växjö? Simone Kreutzers föreläsningsmaterial finns tillgängligt för nerladdning på Hållbart Byggande i Syds hemsida fram till den 1:e november. För övrigt rekommenderas ett besök på villans egen hemsida www.circuitus.se.

Klimatkonsekvenser av energival – last call!

Välkommen till föreläsningen Klimatkonsekvenser av energival med Ambrose Dodoo, Linnéuniversitetet, nu på fredag den 27:e november! Föreläsningen pågår 13.00 till 16.00 och vi bjuder på fika däremellan. Platsen är WTC, Jungmansgatan 12, Malmö.  Missa inte den här intressanta föreläsningen, sista anmälningdagen är i morgon onsdag 25/11! Lista över de som anmält sig hittintills hittar du… Läs mera »

27/11 Klimatkonsekvenser av energival

En föreläsning om de ibland oväntade klimatkonsekvenserna av olika energikällor och energisystem. Att energieffektivt byggande är mycket viktigt för att uppnå en låg miljö- och klimatpåverkan, det vet vi sedan länge och är vana vid att diskutera. Men en byggnads totala klimatpåverkan beror också  på vilket sätt energin produceras. Vad ger egentligen störst klimatpåverkan – ett eluppvärmt passivhus… Läs mera »

Frukostseminarium Villa Circuitus

Missa inte tillfället att ta del av det senaste inom passivhustekniken – idag är sista anmälningsdag till frukostseminariet med Simone Kreutzer om Villa Circuitus! Läs mer om arrangemanget och anmäl dig här. Välkommen!

6/10 Villa Circuitus

Välkommen till frukostseminarium med Simone Kreutzer från IGPassivhus om passivhuset  Villa Circuitus som är under uppförande. Villa Circuitus är med sin runda form helt designad för maximal energieffektivitet och byggs i sunda material med minimal miljöbelastning.  

17/9 Hampa som byggmaterial

Välkommen till en halvdag om industrihampa, ett byggmaterial med stor potential inom ekologiskt hållbart byggande. Hampan kan användas som isoleringsmaterial och ingår även i sk. hempcrete (på svenska hampakalk eller hampabetong), en blandning av hampa, kalk och ibland cement.

5/3 Konferens Giftfritt Byggande

Varmt välkommen till en inspirerande heldagskonferens om hållbart och giftfritt byggande! Konferensen riktar sig till alla som arbetar med arkitektur och byggande, och som är intresserade av hälsosamma och miljömässigt hållbara lösningar. 

What if…?

Tänk om… det faktiskt är så som forskarna säger, att klimathotet är överhängande? Vad skulle det innebära? Hur ska vi leva – och hur ska vi bygga?

Vad gör vi åt klimatförändringarna?

Hur allvarlig är klimatförändringen egentligen? Och vad gör vi åt den? Och hur kan det komma att påverka vad vi försöker åstadkomma inom Hållbart Byggande i Syd? Föreläsning och diskussion med Håkan Edeholt från Oslo Shool of Architecture and Design.

Ventilationslösningar för energi- och miljösmart byggande 13/6

Välkommen till en halvdag om alternativa ventilationslösningar med Torkel Andersson, DELTAte! Ur innehållet: -Hur skapas ett bra inomhusklimat och energieffektiv drift? -Termikventilation. -Moderna självdragskolor. -Hybridventilationssystem. -Datoriserad fönsterventilation i större byggnader. -Klimatanpassat byggande. -Markförlagda ventilationskanaler, forskningsresultat och exempel.

Material från passivhusföreläsningen

Tack för en trevlig dag på Hammenhögs Gästis, roligt att så många var där och deltog aktivt! IG Passiv i Växjö ger ut en broschyr som sammanfattar en del av det som Simone berättade, den kan du hitta här. Några glada föreläsningsdeltagare! Simone (IG Passivhus), Anders (Färg&Formhantverkarna), Nicolaj (Ekologisk Isolering), Per (Ängmo Bygg), Sara (Tjällden… Läs mera »

Passivhusdag 11 april

Välkommen till en föreläsning om passivhus i teori och praktik med Simone Kreutzer från IG Passivhus Sverige! Detta event ersätter föreläsningen som fick ställas in pga. stormeni december. Ur innehållet: -Vad är passivhus: grundläggande kunskaper -Myten och rykten om passivhus -Exempel ”around the world” -Svenska passivhusprojekt: erfarenheter, möjligheter, detaljer & lösningar -Renovering med passivhuskomponenter i Europa

Bonusmaterial från energidagen

Trots ihållande snöfall på föreläsningsdagen blev det inget manfall utan alla anmälda föreläsare och deltagare lyckades ta sig till Sjöbo för en dag som gick i ackumulatortanken och solenergins tecken. Som stöd för minnet (och som kompensation till dig som inte hade möjlighet att vara med!) kommer här innehållet i föreläsningen i sammanfattning: Lars Andréns… Läs mera »

Förnyelsebar energi & effektiva uppvärmningssystem 31/1

Välkommen att boka plats på en heldag om energi och värmesystem med föreläsarna Lars Andrén (DrivKraft) och Klaus Lorenz (Svesol)! Ur innehållet: -Energilösningar för småhus i stort, val av värmesystem och olika kombinationslösningar med solvärme. -Hur bygger man plushus, dvs. energieffektiva hus som producerar mer el och värme än vad huset använder. Konkreta räkneexempel och siffror.

Inställd föreläsning!

Stormen Sven satte krokben för dagens passivhusföreläsning – vår föreläsare Simone Kreutzer från IG Passiv fick tyvärr lämna återbud på grund av inställda tåg. Vi hoppas att de som redan betalat till föreläsningen kan tänka sig att ha denna betalning tillgodo – det kommer ju fler föreläsningar inom kort och vi kommer naturligtvis också att… Läs mera »

Passivhus – från idé till verklighet

Välkommen till föreläsning den 6/12 med en av Sveriges passivhuspionjärer, Simone Kreutzer från IG Passivhus! Den här gången träffas vi på Talldungens Gårdshotell i Brösarp. Läs mer och anmäl dig här. Sista anmälningsdag är måndagen den 4/12!

Substrattank och metanreaktor

Nu vet vi en hel del om småskaliga biogasanläggningar! Tack till Bo Lilja som arrangerade Biogasdagen i fredags och till Ulf Pyk som bjöd på Havängslamm och dessutom upplät sitt vackra hus som föreläsningslokal!

Biogas i Baskemölla Ekoby 25/10

Nu är det dags att anmäla till biogasdagen den 25:e oktober! Vi träffas i Baskemölla Ekoby, äter lunch, nätverkar och får lära oss mer om småskalig biogasanläggningar. Biogas kan framställas genom torr-rötning av råvaror som vi i dag inte använder den fulla potentialen av, tex. avloppsvatten , matavfall, gräsklipp, slaktavfall, mögligt spannmål. Kort sagt allt som… Läs mera »

Premiär!

Vi var 34 stycken på Ecotopia i torsdags: byggmästare, arkitekter, hantverkare, självbyggare, studenter, politiker… Varis Bokalder föreläste och det var på samma gång matnyttigt och inspirerande. Det kom många frågor och synpunkter, det enda vi saknade var ordentligt med tid för diskussioner – något vi som arrangörer får ta lärdom av inför nästa föreläsningstillfälle. Det… Läs mera »

Föreläsning med Varis Bokalders 26 sept

Hur bygger vi hus i ett hållbart samhälle? Välkommen till en föreläsning med arkitekt Varis Bokalders! Ur innehållet: -Energieffektivitet. I framtiden ska alla hus vara energieffektivare än idag – hur uppnår vi detta? -Förnyelsebar energi. Även energieffektiva hus behöver el, varmvatten och lite värme – hur kan man få detta med förnyelsebar energi? -Sunda material…. Läs mera »

Aktiviteter hösten 2013

Nu ligger information om Hållbart Byggande i Syds föreläsningsserie och andra aktiviteter uppe på hemsidan! Välkommen att boka en plats på höstens första event, en föreläsning med Varis Bokalders den 26/9: Hur bygger vi hus för ett hållbart samhälle? . Titta också i Kalendariet och sätt kryss i almanackan för föreningens övriga aktiviteter under hösten… Läs mera »