27/11 Klimatkonsekvenser av energival

En föreläsning om de ibland oväntade klimatkonsekvenserna av olika energikällor och energisystem. Att energieffektivt byggande är mycket viktigt för att uppnå en låg miljö- och klimatpåverkan, det vet vi sedan länge och är vana vid att diskutera. Men en byggnads totala klimatpåverkan beror också  på vilket sätt energin produceras. Vad ger egentligen störst klimatpåverkan – ett eluppvärmt passivhus eller ett vanligt BBR-hus försörjt med bioeldad fjärrvärme? Fortsätt läsa ”27/11 Klimatkonsekvenser av energival”