19/1 2016 Hållbart Byggande för Hantverkare

Välkommen till en endagskurs som kopplar samman byggandets miljöbelastning med praktiska lösningar i det egna byggandet. Med ökad kunskap ges hantverkaren nya verktyg att möte det kraftigt ökande miljöengagemanget hos konsumenterna. Läs hela kursbeskrivningen här: Hållbart Byggande för Hantverkare.

Tid: 19/1 2016 kl. 8-16
Plats: Brösarps Gästis.
Pris: 1800 kr ex. moms för medlemmar i Hållbart Byggande i Syd (50% rabatt på ordinarie kurskostnad).
Fortsätt läsa ”19/1 2016 Hållbart Byggande för Hantverkare”