Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du vill bli medlem, vill få information, har idéer om vad vi kan hitta på i föreningen, vill hjälpa till, vill skicka material till hemsidan – eller kanske något helt annat!  Du når oss via info@hbsyd.se. Du kan också kontakta någon i styrelsen direkt, se nedan.

György Ängelkott Bocz (ordförande)

Ängelkottskompaniet

070-663 16 26

angelkott@angelkott.com

 

Karin Höijer (kassör)

Levande Arkitektur i Skåne

070-644 80 50

karin@levandearkitektur.se

 

Gabriel Ängmo (vice ordförande)

Ängmogruppen

044-109 50 0

gabriel@angmogruppen.se

 

 

Viveka Wikborn
Magna Fastighetsförvaltning 

073-312 08 15

info@magna.nu

 

Anna-Lena Peeker 

Lindström Fastigheter

070-6011689

anna-lena.peeker@lindstromfastigheter.se 

 

 

Fakturor ska mejlas till: info@hbsyd.se

Adress: Hållbart Byggande i Syd, c/o Levande Arkitektur AB, Sandgatan 14F, 22350 LUND (men vänligen skicka inga fakturor dit).

Org.nr: 802472-2947

Bankgiro: 181-4391