Arkitektor Ulf Josephson AB

Ulf Josephson
Västergatan 4, Box 85
296 22 Åhus
044247170 / 0708242577
ulf@arkitektor.se

Rådgivande och konsulterande arkitekt MSA. Jag driver ett arkitektkontor i Åhus sedan 1986. Uppdragen varierar från smått till stort av bostäder/fritidshus/offentliga byggnader/industribyggnader.