Om föreningen

Hållbart Byggande i Syd är en ideell förening som startades i april 2013. Föreningens syfte är att vara ett nätverk för företag i byggbranschen som är inriktade mot ekologiskt hållbart byggande eller som vill utveckla sin verksamhet i en sådan riktning.

Med hållbart byggande menas ett byggande som i alla led minimerar byggnadens miljöpåverkan, från tillverkning av byggmaterial till rivningsskedet.

Föreningen vill sprida information och kunskap om olika typer av hållbart byggande genom föreläsningar, studiebesök och studieresor. Genom nätverksträffar vill vi ge föreningens medlemmar förutsättningar att knyta nya kontakter, samverka och tillsammans bidra till ett mer hållbart samhälle. Här kan du läsa mer om föreningen och dess syfte.

Under 2013-2015 drev föreningen ett Leaderprojekt i form av en serie föreläsningar som tog upp olika aspekter av hållbart byggande.

Under 2016 har styrelsen drivit en process med syftet att tydliggöra föreningens Vision och Strategi. Resultatet av denna process kan du läsa HÄR.

Protokoll från medlemsmöten och styrelsemöten hittar du här.

Hållbart Byggande i Syds aktiviteter delfinansieras av Region Skånes Miljövårdsfond.