Arkiv

Medlemmar

 • All
 • Arkitekter
 • Byggföretag
 • Byggmaterial
 • Energilösningar
 • Färg
 • Fastighetsförvaltning
 • Inredning
 • Konstruktörer
 • Kontrollansvarig
 • Trädgård & landskap
 • VA
 • Ventilation

bli medlem

Enskild medlem

medlemsavgift
300 SKr / År
 • Mottar föreningsinformation
 • rabatt på föreningens arrangemang
 • Hjälp med att komma i kontakt med rätt expert om man behöver rådgivning vid t.ex renovering eller husbygge.

Företag 1-10 anställda

medlemsavgift + 900 kr serviceavgift
1 200 SKr / År
 • Mottar föreningsinformation
 • Företagets ägare och anställda erhåller rabatt på föreningens arrangemang.
 • Presentation på hemsidan med länk till hemsida.
 • Deltagande i föreningens nätverk med kontakter till möjliga samarbetspartners och kunder.
 • Möjlighet att anordna egna arrangemang/projekt i samarbete med föreningen.

Företag 11+  anställda

medlemsavgift + 3 300 kr serviceavgift
3 600 SKr / År
 • Mottar föreningsinformation
 • Företagets ägare och anställda erhåller rabatt på föreningens arrangemang.
 • Presentation på hemsidan med länk till hemsida.
 • Deltagande i föreningens nätverk med kontakter till möjliga samarbetspartners och kunder.
 • Möjlighet att anordna egna arrangemang/projekt i samarbete med föreningen.

Styrelsen 2022

Kontakt

  Alnarp Cleanwater Technology
  Alnarp Cleanwater Technology

  Yngve Svensson
  Kungsgårdsvägen 8C
  234 56 Alnarp
  0709-98 55 20
  040-46 26 90
  yngve.svensson@alnarpcleanwater.se
  alnarpcleanwater.se

  Arkitektor Ulf Josephson AB
  Arkitektor Ulf Josephson AB

  Arkitektor Ulf Josephson AB
  Ulf Josephson
  Västergatan 4, Box 85
  296 22 Åhus
  044247170 / 0708242577
  ulf@arkitektor.se
  arkitektor.se

  Rådgivande och konsulterande arkitekt MSA.
  Jag driver ett arkitektkontor i Åhus sedan 1986.
  Uppdragen varierar från smått till stort av bostäder, fritidshus, offentliga byggnader eller industribyggnader.

  Arkitekterna Krook & Tjäder
  Arkitekterna Krook & Tjäder

  Kanalgatan 5
  211 40 Malmö
  040-17 07 71
  www.krooktjader.se

  Artekta Byggnadsaktiebolag
  Artekta Byggnadsaktiebolag

  Jöns Svensson
  Drivhusvägen 16
  281 40 Hässleholm
  0709-90 94 14
  info@artekta.se
  www.artekta.se

  Av jord AB
  Av jord AB

  Milis Ivarsson
  Vekhyttan Vreten
  716 93 Fjugesta
  0585 – 241 37
  info@avjord.se
  www.avjord.se

  Av jord vill bidra till en bättre naturmiljö och en hälsosammare, vackrare och naturligare arbets- och boendemiljö genom att visa att det både är lätt och roligt att blanda sin egen ekologiska färg hemma. Av jord tillverkar och säljer för detta ändamål färg i påse och ett noga utvalt sortiment av nödvändiga tillbehör och redskap. Av jord förmedlar även inspiration och kunskapen om ekologisk äggoljetempera med jordpigment genom kurser, färgsättningar, föredrag och boken Jordens färg.

  Baltic Suntech
  Baltic Suntech

  Paula Ode
  Ullstorp 1343
  273 94 Tomelilla
  073-808 21 61
  paula.ode@balticsuntech.se
  www.balticsuntech.se

  Belleville Arkitektkontor AB
  Belleville Arkitektkontor AB

  Anna Englöv, Jeanette Lundberg
  Norra Vallgatan 70
  211 22 Malmö
  076-250 68 30
  info@bellevilleark.se
  www.bellevilleark.se

  Belleville arkitektkontor vill verka för en slitstark, funktionell och inlevelsefull arkitektur med lång livscykel och stark karaktär som gör sin omvärld till en grönare och skönare plats att leva på – Belleville!

  För att kunna åstadkomma detta inom ofta begränsade ramar och villkor tror vi på att utgå från enkla, rationella principer och få men omsorgsfullt valda detaljer och material. Ett angreppssätt som både syftar till att hushålla med ett projekts resurser och ökar förutsättningarna för att en gestaltningsidé ska nå hela vägen fram till en byggbar arkitektur som håller.

  Bengt Dahlgren Syd AB
  Bengt Dahlgren Syd AB

  Mattias Jönsson
  Arenagatan 20
  215 33 MALMÖ
  070-334 13 05
  mattias.jonsson@bengtdahlgren.se
  www.bengtdahlgren.se

  Teknikkonsult som är verksamt inom: Energi & Miljö, VVS, Bygg och fastighet samt Brand & Risk.
  Energi & Miljö utför alla typer av beräkningar och simuleringar av exempelvis energi, inomhusklimat och dagsljus. Stort och brett kunnande inom miljöcertifieringssystem för både bostäder och kommersiella byggnader.

  Betongindustri AB
  Betongindustri AB

  Ebba Örwall Lovén
  Betongindustri AB
  Box 47312
  100 74 STOCKHOLM
  072- 978 40 45
  ebba.orwall.loven@betongindustri.se

  www.betongindustri.se

  Vi är en marknadsledande tillverkare och leverantör av fabrikstillverkad betong till byggindustrin och privatpersoner sedan 1932. Våra fabriker är spridda från Skåne i söder till Östersund i norr. Vi har runt 200 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Bakom våra tekniska lösningar, som ofta är revolutionerande i branschen, ligger många år av ledande forskning och utvecklingsarbete.Vi strävar efter att minska vår energiförbrukning och ersätta så mycket jungfruligt råmaterial som möjligt med alternativa material som till exempel avfall från andra industrier. Det kan till exempel vara flygaska eller slagg, som i rätt proportion har liknande egenskaper som kalkstensbaserad cement. Vårt mål är att samtliga fabriker ska kunna återanvända krossad restbetong i produktionen av ny betong och vi gjuter även block av restbetong som kan användas till stödmurar, mm. Genom sedimentation i ett antal bassänger renar vi vårt tvättvatten så att det kan återanvändas vid betongtillverkningen.

  Bromell Landskapsarkitekter
  Bromell Landskapsarkitekter

  Larsola Bromell
  Ljunglyckevägen 25, 277 45 Sankt Olof
  0706-280599
  larsola@bromell.se
  www.bromell.se/

  Bromell Landskapsarkitekter AB – ser vikten av att bygga hållbart och vackert även mellan husen, har ett uttalat fokus på träd, växtbäddar och ekosystemtjänster, samt arbetar med uppdrag inom byggnadshantverk.

   

  Byggnadshantverk i Helsingborg AB
  Byggnadshantverk i Helsingborg AB

  Michael Andersén
  Lärkstigen 21
  255 91 Helsingborg
  070-3373649
  e-post: byggnadshantverk@icloud.com

  Antikvarisk byggservice och taktäckningsarbete samt rådgivning och undervisning i byggnadsvård. Vi vårdar med ekologiska förtecken det befintliga byggbeståndet samt producerar nya hälsosamma miljöer.  Med kunniga arbetare, bra resurser, bästa material, fina verktyg och ergonomiska redskap utför vi BYGGNADSHANTVERK på ett för miljön historiskt korrekt och för kunden ekonomiskt fördelaktigt sätt.

  Byggfabriken
  Byggfabriken

  Tomas Melinder
  Mejselgatan 3
  211 20 Malmö
  040-643 06 23
  tomas.melinder@byggfabriken.com
  www.byggfabriken.se

  Cellglas Sweden AB
  Cellglas Sweden AB

  Måns Björklund
  Steffensvägen 55
  236 38 HÖLLVIKEN
  076-789 95 92
  mansbjorklund@cellglas.com
  www.cellglas.com

  Climate Recovery Ind AB
  Climate Recovery Ind AB

  Jarl Bengtson
  Torsåsgatan 3B
  392 39 Kalmar
  jarl.bengtson@climaterecovery.com
  www.climaterecovery.com

  Creocean AB
  Creocean AB

  Mats Persson
  Creocean AB, Köpenhamn
  0760-083807
  E-post: mats@creocean.se

  Intresserad av byggekologi och i att bygga sunda, ekologiskt hållbara hus.

  CTrap AB
  CTrap AB

  Johan Mattsson
  Scheelevägen 15
  223 70 Lund
  johan.mattsson@ctrap.se
  För detaljerad information: info@ctrap.se
  +46-736200781
  www.ctrap.se

  Företaget cTrap AB bildades 2013 från forskning vid Lunds Universitet. Forskningen behandlade fuktskador i byggnader och tillhörande hälsosymptom som t ex astma. Sådana symptom beror på att inomhusluften förorenas av ämnen som sprids från de fuktade byggmaterialen.

  En ny produkt, kallad cTrap, utvecklades. cTrap är en aktiv duk som man täcker de skadade materialen med (i golv, väggar, eller tak) och som därigenom stoppar och binder in emissionsprodukterna utan att stoppa fukten.

  cTrap har testats i detalj både i laboratorium och i verkligheten, och säljs nu över hela landet, med mycket med gott resultat. cTrap-duken är effektiv och snabb och enkel att installera, väl på plats kräver den inget underhåll och förbrukar ingen energi. Duken innehåller inga kemikalier, och inga kemikalier används vid installation.

  Ekologisk Energi
  Ekologisk Energi

  Torbjörn Rönning
  Frenningevägen 3, 270 33 Vollsjö
  0416-302 72, 0702-27 62 62
  tronning@ekologiskenergi.se
  www.ekologiskenergi.se

  Express Yourself
  Express Yourself
  Clara Norell
  Bygatan 20
  272 97 Gärsnäs
  clara.cecilian@gmail.com
  073-5464818

  www.xpressyourself.se

  Clara Norell är Innovatör och Entreprenör. Jobbar på konsultbasis som Byggnadsingenjör och Kreativ Coach. Projektleder och producerar konferenser, byggkurser, kulturarrangemang från ax till limpa. Över 7 års erfarenhet av tvärsektoriell och horisontell samverkan där Claras expertis består i att skapa dialog.

  Futura Energi
  Futura Energi

  Niklas Knoppel
  Rörums byaväg 62
  272 95 Simrishamn
  070-246 20 95
  nknoppel@futuraenergi.se
  www.futuraenergi.se

  Här Malmö AB
  Här Malmö AB

  Lina Norell
  Pildammsvägen 6B
  211 46 Malmö
  lina.norell@harmalmo.se
  www.harmalmo.se

  Här! arbetar med arkitektur, konstruktion och landskapsarkitektur med full integration mellan kompetenserna. Tillsammans skapar vi byggnader och landskap av hög kvalitet både arkitektoniskt, tekniskt hållbarhetsmässigt och funktionellt. Vårt kontor ligger mitt i Malmö och vi arbetar främst med uppdrag i sydvästra Sverige.

  Haradal Byggkonsult
  Haradal Byggkonsult

  Karin Amandusson
  Haradal Byggkonsult AB
  Haradalsliden 6
  262 62 Ängelholm
  karin@haradalbyggkonsult.se
  0704979737
  www.haradalbyggkonsult.se

  Jag tar fram konstruktionshandlingar och andra tekniska handlingar till om-, till-, och nybyggnad av småhus. Byggteknisk konsultation. Jobbar även som kontrollansvarig, behörighet N.

  House of Hemp
  House of Hemp

  Peter Holmdahl
  Jaktlyckan 12
  436 52 Hovås
  0737-261126
  peter.holmdahl@houseofhemp.se
  www.houseofhemp.se

  Vi på House of Hemp specialiserar oss på att bygga, renovera och utbilda inom certifierad hampakalk. Vi har som mål att driva på en snabbare omställning till en cirkulärt hållbar byggindustri, och vi är Sveriges representant för franska Tradical som framgångsrikt har byggt och renoverat med hampakalk i över 20 år.

  Isrenn Arkitekter
  Isrenn Arkitekter

  Carl-Johan Herbertsson Isrenn
  Kustvägen 40
  312 60 Mellbystrand
  carl@isrenn.se
  www.isrenn.se

  Isrenn arkitekter vill skapa arkitektur som ger en meningsfull ram runt människans liv och yrke. Varje projekt förhåller sig till uppgiftens behov av kvalitet, ekonomi, tid och programmets förutsättningar och platsens möjligheter. Varje plats och varje sammanhang är unika.

  Byggnader samspelar med omgivningen och nya byggnader utformas därför efter sina unika förutsättningar. Vi strävar alltid efter att varje ny byggnad ska innebära ett mervärde för ett nytt liv på platsen. När vi skissar på något nytt är platsen i fokus och där lokala traditioner, befintliga strukturer samt kommunikationer skall läggas till rätta för ett nytt sammanhang.

  Hållbar arkitektur handlar om att använda material som skall hålla över lång tid och där gott hantverk står i fokus. Äldre byggtekniker vill vi främja och lyfta fram som god byggnadsvård och med ett hållbart tänk.

  Levande Arkitektur i Skåne
  Levande Arkitektur i Skåne

  Karin Höijer
  Sandgatan 14F
  22350 Lund
  070-644 80 50
  info@levandearkitektur.se
  www.levandearkitektur.se

  Arkitekttjänster för privatpersoner och företag: husbyggnad och utemiljö. Ekologiskt hållbara lösningar och en genomtänkt design i sunda material.

  Lindström fastigheter
  Lindström fastigheter

  Anna-Lena Peeker
  070-6011689
  anna-lena.peeker@lindstromfastigheter.se

  www.lindstromfastigheter.se

  Lokal XXX Arkitekter
  Lokal XXX Arkitekter

  Annika Svensson
  G:a Brandstationen
  Kärrtorpsvägen 7
  241 74 Stehag
  0413-540345
  annika@lokalxxxarkitekter.com
  www.lokalxxxarkitekter.com

  Magna Fastighetsförvaltning
  Magna Fastighetsförvaltning

  Viveka Wikborn
  Frykholmsgatan 11
  281 31 Hässleholm
  073-312 08 15
  info@magna.nu
  www.magna.nu

  Mossagården Eko AB
  Mossagården Eko AB

  Mossagården
  247 64 Veberöd
  046-855 44
  info@mossagarden.se
  www.mossagarden.se
  www.mossagardsfestivalen.se

  Mossagården består av ekologiskt jordbruk, gårdsbutik, sommarcafé, genbanksklassade djur och leverans av ekologiska grönsaker direkt till privatpersoner, skolor och företag i närområdet. Det största verksamhetsområdet är leverans av ekologiska frukt- och grönsakslådor som beställs via hemsidan.

  Denna tjänst introducerades på den svenska marknaden av Mossagården redan 1998. Den vackra 1800-talsgården ligger inbäddad bland pampiga ekar, lummiga beteshagar, vackra våtmarker och frodande grönsaksfält och här har det odlats ekologiskt sedan 1985 av familjen Olson.

  Naturligtvis Byggnadshantverk
  Naturligtvis Byggnadshantverk

  Ola Svensson
  G:a Prästgården i Rörum AB
  Rörums byaväg 34
  272 95 Simrishamn
  0733-79 08 79
  ola@gaprastgarden.se
  www.gaprastgarden.se

  Recoma AB
  Recoma AB

  Max Rosenberg
  Lille Mats Väg 3
  28133 Hässleholm
  max.rosenberg@recoma.se
  0725321588
  www.recoma.se

  Tillverkning av innovativt byggmaterial – byggskivor som är 100% återvunna och återvinningsbara. Prestandan är liknande träskivor men med fördelar som t.ex. fukt- och mögelbeständighet, ljud- och värmeisolerande, inget innehåll av kemikalier eller bindemedel, och inga VCO.

  Sesam
  Sesam

  Sesam Arkitektkontor
  Anna Stuermer
  Cardellsgatan 8
  291 31 Kristianstad
  044-18 48 89
  anna@sesam-ark.se
  sesam-ark.se

  SnickarFranck
  SnickarFranck

  Ekobygg och Byggnadsvård
  Furutorpsvägen 42
  266 93 Munka-ljungby
  Annmarie Brandstädter
  0731-534484
  www.snickarfranck.se

  SnickarFranck är en byggfirma i nordvästra Skåne, som har specialiserat sig på äldre hus och hållbara ekologiska material.

  Tradition Byggnadshantverk
  Tradition Byggnadshantverk

  Ola Gustafson
  Långstorp 206
  24393 Höör
  ola@traditionbygghantverk.se
  Telefonnr: 0739182501
  traditionbygghantverk.se

  Visionskompaniet Arkitektur & Projekt AB
  Visionskompaniet Arkitektur & Projekt AB

  Joachim Widerstedt
  Västergatan 6D
  352 30 Växjö
  0709-555621
  info@visionskompaniet.se
  www.widerstedt.se/visionskompaniet/

  Enkelhet, Lekfullhet och Hållbarhet!

  Ängelkottskompaniet
  Ängelkottskompaniet

  György Ängelkott Bocz
  Ilstorp 123
  273 57 Brösarp
  0417-261 04, 070-663 16 26
  angelkott@angelkott.com
  www.angelkott.com

  Ängmo Gruppen
  Ängmo Gruppen

  Gabriel Ängmo
  Åhuskärrvägen 24
  296 92 Yngsjö
  044-109500, 0735-227900
  info@angmogruppen.se
  www.angmogruppen.se

  Ängmogruppen står för miljö och kvalitet. Vi värnar om hållbar utveckling och driver och utvecklar företag med fokus på Människa, Miljö och Material.
  Österlens Byggnadshantverk
  Österlens Byggnadshantverk

  Jens Ingvad
  Östaröd 51
  277 45 Sankt Olof
  tel: 073 – 676 98 22
  info@osterlensbyggnadshantverk.se
  www.osterlensbyggnadshantverk.se

  Vi arbetar med byggnadsvård, traditionellt byggnadssnickeri och konsultation av byggnader. Med naturmaterial och med traditionella tekniker. Timmerkonstruktioner, korsvirke, skiftesverk, murverk, kalk- och lerputs mm. Vår profession är kulturhistoriskt intressanta byggnader, renovering och nybyggnation med naturmaterial och traditionella tekniker.

  Österlenhampa
  Österlenhampa

  Thomas Jacobsson
  Södra Kverrestad 114
  273 96 Tomelilla
  070-603 21 38
  osterlenhampa@tele2.se
  www.osterlenhampa.se

  Ansök om medlemskap Privat

  Ansök om medlemskap i Hållbart Byggande i Syd genom att skicka dina kontaktuppgifter och en kort beskrivning av ditt företag/verksamhet genom formuläret nedan. Du får därefter en inbetalningsavi. När inbetalning inkommit läggs du in i medlemsregistret och på hemsidan. Vid inbetalning efter 1:e oktober erhålles medlemskap även under nästföljande år. 


   Ansök om medlemskap Företag < 11 anställda

   Ansök om medlemskap i Hållbart Byggande i Syd genom att skicka dina kontaktuppgifter och en kort beskrivning av ditt företag/verksamhet genom formuläret nedan. Du får därefter en inbetalningsavi. När inbetalning inkommit läggs du in i medlemsregistret och på hemsidan. Vid inbetalning efter 1:e oktober erhålles medlemskap även under nästföljande år. 


    Add a new location