18/2 2016 Cirkulär Ekonomi och Byggande

Varmt välkomna till en föreläsning och workshop med Lisa Apelman, Cefur, om cirkulär ekonomi i byggvärlden och om Ronneby kommuns nya förskola Backsippan som uppförts enligt dessa principer. Vad betyder egentligen begreppen Cirkulär ekonomi och Cradle to Cradle och hur kan de tillämpas i byggandet?

Lisa Apelman är projektledare och kommunikatör på Cefur – Centrum för Forskning och Utveckling i Ronneby. Cefur är en utvecklingsorganisation inom Ronneby kommun med fokus på hållbart byggande med inspiration av Cradle to Cradle och cirkulär ekonomi. Sedan den 1 september är Cefur involverade i ett EU-finansierat forskningsprojekt om cirkulära materialflöden i byggsektorn.

Föreläsningen följs av en workshop som syftar till att identifiera hinder och möjligheter för cirkulär ekonomi i byggbranschen. Hur tänker olika aktörer om de policys, standarder och byggregler som finns kring materialflöden i byggsektorn idag? Hur kan dessa utformas för att främja cirkulära materialflöden? Hur ser de olika aktörernas roller och ansvarsområden ut?

DCIM100MEDIADJI_0142.JPG

Arrangörer:  Hållbart Byggande i Syd i samarbete med Malmö Cleantech.

Datum: 18 februari 2016
Tid: 10.00 – 15.00
Program:
10.00 – 10.30 Vad betyder Cirkulär ekonomi och Cradle to cradle i byggandet? Internationella exempel.
10.30 – 11.00 Fika och mingel
11.00 – 11.30 Att bygga enligt nya principer i Ronneby:  Förskolan Backsippan.
11.30 – 12.30 Lunch
12.30 – 15.00 Workshop
Plats: Malmö Cleantech City, Nordenskiöldsgatan 17, Malmö.
Pris: Arrangemanget är kostnadsfritt. Vid no-show utan avanmälan debiteras dock 375 kr/person. Vi bjuder på fika och vegetarisk lunch! Har du andra önskemål, allergier etc. så anmäl det till jakob.economou@malmo.se.
Anmälan: För anmälan  klicka här.