Hållbart Byggande i Syds syfte är att vara ett nätverk för företag i byggbranschen som är inriktade mot ekologiskt hållbart byggande eller som vill utveckla sin verksamhet i en sådan riktning. Nätverket har formen av en ideell förening, startad i april 2013.

Genom nätverksträffar vill vi ge föreningens medlemmar förutsättningar att utvecklas, samverka och tillsammans bidra till ett mer hållbart samhälle.

Nätverket vill även sprida information och kunskap om olika typer av hållbart byggande genom föreläsningar, studiebesök och studieresor.

Med hållbart byggande menas ett byggande som i alla led minimerar byggnadens miljöpåverkan, från tillverkning av byggmaterial till rivningsskedet.

    Ta del av vårt nyhetsbrev

    Prenumerera
    Stäng