19/5 Studiebesök CarlF – avfallsrobot

Kom och lär dig mer om byggavfall och eftersortering i praktiken!

2016 gick endast 0,5% avfall till deponi från CarlF, övrigt sorteras ut till återvinning och återanvändning. En stor del av deras avfall består av byggavfall, som delvis slängs osorterat på byggarbetsplatser (separata fraktioner finns också tex farligt avfall), och som sedan eftersorteras hos CarlF.

Nu tar CarlF steget vidare genom att investera i en avfallsrobot som kan sortera 24/7. Det finns 6 sådana robotar i världen, detta är den enda i Norra Europa. Läs mer om deras robot här: http://carlf.se/carl-robot/.

Tid: 19/5 kl. 8.00
Plats: Blidögatan 5, Malmö
Pris: Kostnadsfritt!
Anmälan: Via mail till info@hbsyd.se. Föranmälan krävs pga. begränsat antal platser.

Varmt välkommen!