22/1 Hållbar byggnadsvård

VARMT VÄLKOMNA!

Hållbart Byggande i Syd bjuder in till en halvdag i Kristianstad med temat hållbar byggnadsvård och varsam renovering. Vi vill initiera till ett kunskapsfrämjande möte där vi ges insyn i de olika faktorerna kring hållbar byggnadsvård, samt dess ekonomiska och miljömässiga fördelar. Under seminariet får vi lyssna på inspirerande projekt och verksamheter ur olika aktörers perspektiv, och visionen är att vi genom att öppna upp för kunskapsutbyte kan mötas i en dialog kring hur byggbranschen gemensamt kan ta sig an utmaningarna. Dagen avslutas med en paneldebatt bestående av byggherrar och kommun.

När: 22 januari kl 15-17

Var: Rådhuset Kristianstad. Västra Storgatan 12, 291 32 Kristianstad

Formell anmälan görs via mejl till info@hbsyd.se. Begränsat antal platser, medlemmar i Hållbart Byggande i Syd har förtur. Medlemmar deltar gratis. För icke medlemmar tar vi en deltagaravgift på 300 kr. (Medlemskap har lägre avgift än deltagaravgiften) Privat medlemskap ett år 250kr, stigande för företag/verksamhet. Se hbsyd.se/bli-medlem.

PROGRAM 

15.00
HBSyd hälsar välkomna
15.10
Vad kan vi lära av äldre byggnadstekniker för att uppnå ett hållbart byggande? En jämförelse mellan material och metoder då och nu. Krister Wall, arkitekt
15.30
Praktiska erfarenheter från varsam renovering av ett HSB flervåningshus från 40-talet. Mats Karlsson, Arbetschef, Byggnadsfirman Otto Magnusson15.45

Fika och mingel

16.05
Kristianstad kommun: Prognos närmsta 10 åren

16.25
Panel med byggherrar och kommun. Hur ställer de sig till utmaningarna?

16.45
Tid för diskussion och frågor från publiken

Våra sammarbetspartners: