23 mars: Årsmöte med föredrag på FuktCentrum LTH

LUND  |  23 MARS  |  kl. 14

Välkommen till Hållbart Byggande i Syds Årsmöte som inleds med presentation och visning av FuktCentrum LTH och medlemsföretaget cTrap. Mötet är öppet även för icke-medlemmar.

FuktCentrum på Lunds Tekniska Högskola forskar, utbildar och informerar om hur byggnader och byggnadsmaterial fungerar i fukthänseende och hur vi kan bygga fuktsäkert. Vi får en presentation av aktuell forskning om ekologiskt hållbara material och deras fuktegenskaper. Vi får även en visning av Avdelningen för Byggnadsmaterials labb samt SCB-labbet.

CTrap startade efter forskning vid LTH om sambandet mellan fukt och hälsoskadlig inomhusmiljö. Resultatet blev cTrap-duken som binder skadlig kemikalier och skapar möjlighet att renovera i stället för att riva.

Dokumenten som hör till Årsmötet hittar du här: Dokument Årsmöte 2023.

Välkommen till en trevlig eftermiddag i Lund med fika, nätverkande och intressanta föredrag!

Datum: 23 mars 2023
Tider: Kl. 14-16 Föredrag och visning av FuktCentrum och cTrap.
Kl. 16 Årsmöte
Plats:  V-huset, Lund, ingång G2. Parkering och ingång hittar du här: Parkering Ole Römers väg.
Pris: Gratis för föreningens medlemmar, övriga betalar 100 kr som swishas på plats.
Anmälan: Via mejl till info@hbsyd.se. OSA 20/3.