27/11 Klimatkonsekvenser av energival

En föreläsning om de ibland oväntade klimatkonsekvenserna av olika energikällor och energisystem. Att energieffektivt byggande är mycket viktigt för att uppnå en låg miljö- och klimatpåverkan, det vet vi sedan länge och är vana vid att diskutera. Men en byggnads totala klimatpåverkan beror också  på vilket sätt energin produceras. Vad ger egentligen störst klimatpåverkan – ett eluppvärmt passivhus eller ett vanligt BBR-hus försörjt med bioeldad fjärrvärme?

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Ambrose Dodoo is an Associate Professor (Docent) in the Department of Built Environment and Energy Technology at Linnaeus University in Växjö, Sweden. He works with the Sustainable Built Environment research group, where he conducts life-cycle and system analysis of buildings, construction and energy supply systems.  His background spans the fields of building technology, environmental science and Ecotechnology.

Arrangörer:  Hållbart Byggande i Syd i samarbete med Malmö Cleantech och Energikontoret Skåne.

Datum: fredag 27/11 2015
Tid: 13.00 – 16.00
Plats: World Trade Center, Jungmansgatan 12 Malmö Konferenslokalen Tokyo, plan 1, ingången till höger om huvudentrén.
Pris: Arrangemanget är kostnadsfritt. Vid no-show utan avanmälan debiteras dock 375 kr/person.
Anmälan: Senast 25/11 genom denna länk: http://simplesignup.se/event/67826

 

Program
13.00 Energibegrepp och energibalans
13:45 Paus/kaffe
14:15 Livscykelanalys och systemanalys
15:00 Bensträckare
15:15 Systemupplägg för byggnaders energianvändning och energitillförsel
15:45  Avslutande diskussion.