31 augusti: Solhuset i Baske

Visning av pågående träbyggnadsprojekt med sprutad hampakalk i Baskemölla Ekoby: nybyggnad av bostadshus och verksamhetshus. Utmärkande för projektet är det medvetna valet av sunda och robusta material och en genomgående tät dialog mellan beställare, arkitekt och byggare.
Med Sesam Arkitekter och Artekta Byggnadsaktiebolag.
Tid: 31/8 kl. 14-16
Anmälan: Via mejl till info@hbsyd.se, OSA 29/8
Pris: Visningen är gratis för föreningens medlemmar. Övriga: 150kr som swishas på plats.