9/11 Seminarium: Hållbara Byggprocesser


Kan vi nå bättre hållbarhet, bättre arkitektur och lägre byggkostnader  genom ändrade byggprocesser? Finns det fler alternativ?

Om så många efterfrågar hållbarhet i byggandet och så många sätter upp hållbarhet som mål i byggnationen, varför blir resultatet när byggnaden är uppförd alldeles för ofta en urvattnad version av de uppsatta målen? Inte sällan även en urvattnad version av den planerade arkitekturen och dessutom till ett förvånansvärt högt pris.

Kan byggprocessens struktur påverka detta i positiv riktning? Och hur kan vi medverka till att de många nya innovativa hållbara lösningarna, ofta framtagna av nystartade mindre företag, tas med i byggprocessen?

Seminariet riktar sig primärt till dig som jobbar som beställare, konsult, arkitekt, entreprenör eller med byggnadsfrågor inom kommunen, men alla intresserade är lika välkomna! Missa inte chansen att lyssna till aktörer med erfarenhet av alternativa lösningar och som kan visa på goda exempel.

Kom och dela med dig av dina erfarenheter och åsikter!

Medverkande

Cord Siegel, hauschild+siegel architecture, 2015 års bostadsvinnare, utbildad i Tyskland, berättar om sitt arbete med bogemenskaper i Sverige och Tyskland och varför han valt att arbeta som byggande arkitekt. För Cords del startade det med Urbana Villor som fick 2009 års Kasper Salin-pris. Projektet Ohboy i Malmö med cykeltema för hotell och bostäder har just blivit färdigställt.

Pär Mikael Sällström är verksam på Sveriges Arkitekter, där han är processledare och ansvarig för utbildnings- och forskningsfrågor, liksom för Sveriges arkitekters utbildningar 1,2 & 3. Pehr-Mikael forskar också bl.a. om arkitektens roll i byggprocessen och har kunskap och erfarenhet av byggbranschens struktur i Kina.

Charlotta2

Charlotta Szczepanowski är hållbarhetschef på Riksbyggen och en av aktörerna i projektet Positive Footprint Housing med Brf Viva i Göteborg, ett projekt certifierat som Miljöbyggnad enligt Green Building Council.

mikael

Mikael Ahlén är marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg och en av de delansvarig för projektet Brf Viva, ett brett samarbete med forskare, akademin och spetskompetenser inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Se programmet här. 

Tid: Torsdag 9/11 2017 kl. 9:00-13:00
Plats: Form Design Center, Malmö
Pris: Medlemmar 150kr, icke medlemmar 450kr. Vegetarisk lunch ingår. Betalning sker mot faktura.
Anmälan: Senast måndag 6/11, genom formulär nedan. Avanmälan görs via mejl till info@hbsyd.se senast den 6/11. No show utan avanmälan faktureras till fullt belopp.
Inbjudan som pdf: Hållbara Byggprocesser 9/11 2017