9/10 Studiebesök Farstorp: Storskalig isolering med hampakalk

Varmt välkommen till seminarium och öppet hus på Diviniya Kursgård i Farstorp! Eftermiddagen bjuder på en introduktion av:

– Divinyas helhetstänkande och tillämpning av ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbarhetsfokus genom ett nybyggnationsprojekt på över 4000m².

– Praktisk demonstration av den ekologiska isoleringsmetoden ”sprutad hampakalk”.

– Projektområdet för renovering och ombyggnation av en större stenlada som byggs om till hotell och restaurangverksamhet med ett kulturhistorisk bevarandeperspektiv.

Välkomna!

Studiebesöket arrangeras av Ängelkottskompaniet (medlem i Hållbart Byggande i Syd) och The Design Team at Divinya.

Tid: Onsdag den 9 oktober kl. 14.00-17:00 inkl. paus med fika
Plats: Farstorp, 241 92 Eslöv
Pris: Evenemanget är kostnadsfritt
Anmälan: Senast 8 oktober via mejl till kotten@farstorpskursgard.com