Besök i Baskemölla Ekoby

Finn Thorsen & Markus Beskow berättar om sina hus i Baskemölla ekoby och visar Baskemölla Barnstuga. Markus Beskows (Jordform) hus på Ängshejdan 4 är ett stampat jordhus. Finn Thorsens (Baske Hantverk och Bygg) hus på Ängshejdan 6 är ett lerputsat halmbalehus. 

Baskemölla Barnstuga stod klar 2007 och har träflislera som isolering i väggarna, ekofiber som takisolering och linoljebehandlat stampat lergolv. Baskemölla Ekoby är ett exempel på en ekoby där man har byggt sina egna, personliga, individuellt utformade hus. Ekobyn påbörjades 2001 och idag finns ett tjugotal hus. Det gemensamma för husen är att de är energisnåla, byggda med sunda material och kretsloppsanpassade.

Datum: 22/8 2014
Plats: Ängshejdan 6 och 4, Baskemölla Ekoby
Tider: 14.00-16.30 Presentation och visning av husen. Fika i Finns trädgård.
Anmälan: Anmälan senast 18/8 genom mail till info@hbsyd.se
Betalning: Fikat betalas direkt på plats. 50kr/person.