Bilder från resan till Köpenhamn

Köpenhamn

Tack alla som deltog för intressanta diskussioner och en härlig om än delvis blöt dag i Köpenhamn:) Vi hoppas att det blev ett  givande tillskott i kunskapsbanken för hållbara byggmaterial, småskalig byggnation och innovativa lösningar för staden, både vad gäller byggnader och platsen mellan byggnaderna. 

Här har vi samlat lite bilder från dagen: