Biogas i Baskemölla Ekoby 25/10

Nu är det dags att anmäla till biogasdagen den 25:e oktober! Vi träffas i Baskemölla Ekoby, äter lunch, nätverkar och får lära oss mer om småskalig biogasanläggningar. Biogas kan framställas genom torr-rötning av råvaror som vi i dag inte använder den fulla potentialen av, tex. avloppsvatten , matavfall, gräsklipp, slaktavfall, mögligt spannmål. Kort sagt allt som går att röta kan vi göra biogas av. Biogasen går att använda för de flesta energibehov vi har: uppvärmning av bostäder, lokaler och industri, processvärme för industrin, tunga och lätta transporter. Och sist men inte minst – när vi har rötat färdigt så får vi ett mycket potent gödsel.

Tid: 25/10 2013 kl. 11.30-16.30
Plats: Baskemölla Ekoby. Samling på Liljas Ekoenergi, Kurrabacken 17.
Pris: 50 kr/pers. inkl. lunch.
Lunch: Alt. 1: Köttsoppa på kravlamm från Ulf Pyks farm.
Alt. 2: Grönsakspaj på säsongens kravgrönsaker från Gamla Prästgården i Rörum

Program:
11.30 Samling
12.00 Lunch
12.45 Föreläsning  om Torr-rötning med Marika Murto från Anoxkaldnes AB i Lund. Marika Murto har forskat på torr-rötning, en rötmetod som passar för det småskaliga användandet.
13.45 Bensträckare
14.00 Föreläsning: Microbiologiska processen vid metanframsställning  med Lars Bengtsson från Miljöinstitutet IVL Stockholm AB. Lars forskar på rening av avloppsvatten och framställning av biogas och gödselmedel ur avloppsslamet. IVL har även avlat fram en mycket potent granul som producerar metangas vid låga temperaturer 16 – 20 +.
15.00 Studiebesök på Ulf Pyks torr-rötningsanläggning i Ekobyn med Bo Lilja, Liljas Ekoenergi AB. Bo Lilja är specialiserad på ekologisk energi och bygger anläggningar för biogas, solenergi och vedenergi till det småskaliga användandet.
16.00 Eftersnack och avslut.

Anmälan: Bindande anmälan senast 23/10 via formulär nedan. I samband med anmälan görs inbetalning till bankgiro 181-4391. Ange namn och datum för eventet: 25/10. Är du inte redan medlem i Hållbart Byggande i Syd går det bra att samtidigt betala in medlemsavgiften: 300 kr.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.