Back

Arkitektor Ulf Josephson AB

Arkitektor Ulf Josephson AB
Ulf Josephson
Västergatan 4, Box 85
296 22 Åhus
044247170 / 0708242577
ulf@arkitektor.se
arkitektor.se

Rådgivande och konsulterande arkitekt MSA.
Jag driver ett arkitektkontor i Åhus sedan 1986.
Uppdragen varierar från smått till stort av bostäder, fritidshus, offentliga byggnader eller industribyggnader.