Back

Belleville Arkitektkontor AB

Anna Englöv, Jeanette Lundberg
Norra Vallgatan 70
211 22 Malmö
076-250 68 30
info@bellevilleark.se
www.bellevilleark.se

Belleville arkitektkontor vill verka för en slitstark, funktionell och inlevelsefull arkitektur med lång livscykel och stark karaktär som gör sin omvärld till en grönare och skönare plats att leva på – Belleville!

För att kunna åstadkomma detta inom ofta begränsade ramar och villkor tror vi på att utgå från enkla, rationella principer och få men omsorgsfullt valda detaljer och material. Ett angreppssätt som både syftar till att hushålla med ett projekts resurser och ökar förutsättningarna för att en gestaltningsidé ska nå hela vägen fram till en byggbar arkitektur som håller.