Back

CTrap AB

Johan Mattsson
Scheelevägen 15
223 70 Lund
johan.mattsson@ctrap.se
För detaljerad information: info@ctrap.se
+46-736200781
www.ctrap.se

Företaget cTrap AB bildades 2013 från forskning vid Lunds Universitet. Forskningen behandlade fuktskador i byggnader och tillhörande hälsosymptom som t ex astma. Sådana symptom beror på att inomhusluften förorenas av ämnen som sprids från de fuktade byggmaterialen.

En ny produkt, kallad cTrap, utvecklades. cTrap är en aktiv duk som man täcker de skadade materialen med (i golv, väggar, eller tak) och som därigenom stoppar och binder in emissionsprodukterna utan att stoppa fukten.

cTrap har testats i detalj både i laboratorium och i verkligheten, och säljs nu över hela landet, med mycket med gott resultat. cTrap-duken är effektiv och snabb och enkel att installera, väl på plats kräver den inget underhåll och förbrukar ingen energi. Duken innehåller inga kemikalier, och inga kemikalier används vid installation.