Back

Isrenn Arkitekter

Carl-Johan Herbertsson Isrenn
Kustvägen 40
312 60 Mellbystrand
carl@isrenn.se
www.isrenn.se

Isrenn arkitekter vill skapa arkitektur som ger en meningsfull ram runt människans liv och yrke. Varje projekt förhåller sig till uppgiftens behov av kvalitet, ekonomi, tid och programmets förutsättningar och platsens möjligheter. Varje plats och varje sammanhang är unika.

Byggnader samspelar med omgivningen och nya byggnader utformas därför efter sina unika förutsättningar. Vi strävar alltid efter att varje ny byggnad ska innebära ett mervärde för ett nytt liv på platsen. När vi skissar på något nytt är platsen i fokus och där lokala traditioner, befintliga strukturer samt kommunikationer skall läggas till rätta för ett nytt sammanhang.

Hållbar arkitektur handlar om att använda material som skall hålla över lång tid och där gott hantverk står i fokus. Äldre byggtekniker vill vi främja och lyfta fram som god byggnadsvård och med ett hållbart tänk.