Back

Levande Arkitektur i Skåne

Karin Höijer
Sandgatan 14F
22350 Lund
070-644 80 50
info@levandearkitektur.se
www.levandearkitektur.se

Arkitekttjänster för privatpersoner och företag: husbyggnad och utemiljö. Ekologiskt hållbara lösningar och en genomtänkt design i sunda material.