Back

Österlens Byggnadshantverk

Jens Ingvad
Östaröd 51
277 45 Sankt Olof
tel: 073 – 676 98 22
info@osterlensbyggnadshantverk.se
www.osterlensbyggnadshantverk.se

Vi arbetar med byggnadsvård, traditionellt byggnadssnickeri och konsultation av byggnader. Med naturmaterial och med traditionella tekniker. Timmerkonstruktioner, korsvirke, skiftesverk, murverk, kalk- och lerputs mm. Vår profession är kulturhistoriskt intressanta byggnader, renovering och nybyggnation med naturmaterial och traditionella tekniker.