Kalendarium våren 2016

Läs mer om föreläsningar, workshops och nätverksträffar och sätt kryss i kalendern redan nu!
19/1  Hållbart Byggande för hantverkare, endagskurs
18/2 Cirkulär ekonomi och byggande, föreläsning & workshop
18/3 Årsmöte med visning av halmbalshus
20/4 Lera som byggnadsmaterial: föreläsning & workshop
17/6 Sommarträff