Kommande evenemang höst 2017

Vi har en spännande höst framför oss! Vi ser framemot att träffa bekanta och nya ansikten, och ser möjligheter att bidra med positiv energi för att främja ett mer hållbart byggande i vår region.

Planerade aktiviteter för hösten:

  • Nätverksträffar
   En gång i månaden, första torsdagen i månaden kl 15-17, runt om i Skåne. Ett medlemsföretag föreläser, samt olika kortare produktpresentationer genomförs. Mingel och nätverkande! Öppna för alla.
   • Halvdagsseminarium
    Möjliga teman:
   • -Byggprocessen och utvecklingsprojekt.
    -Hållbara energilösningar för bostäder (energiproduktion och energieffektivisering).
    -Höghus/flerbostadshus i trä i Skåne.

Intressedialoger med bygg- och fastighetsbranschen 2017
Styrelsen driver även intressentdialoger med nyckelpersoner inom olika delar av bygg- och fastighetsbranschen, via olika fora. Dessa dialoger är interna i första skedet, men blir förhoppningsvis någon form av events längre fram:

-Strategier och åtaganden för hållbart byggande. Ht 2017, fokus Malmö stad.
-Riktlinjer och krav avseende materialinventering vid ROT-projekt: Asbest, PCB, Bly, mm. I samverkan med branschaktörer.
-Kostnader och hållbart byggande, BATNEEC (”Bästa teknik utan att det kostar extra”). I samverkan med urval medlemsföretag och ht 2017 Malmö stad.
-Deltagande i andras forum ex i Byggindustrier Syds Miljögrupps nätverksträff.
-Dialog kring höghus/flerbostadshus i trä i Skåne, med bl a Svenska Träbyggnadskansliet och Malmö stad.