Lokal Färdplan Malmö 2030

Idag skrevs det historia. Sveriges första lokala klimatneutrala färdplan antogs – Malmö stad är först i Sverige. Om 10 år ska den lokala bygg- och fastighetsbranschen i Malmö vara klimatneutral – enligt LFM30!

LFM30, eller Lokal Färdplan Malmö 2030, för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor, är ett klimatinitiativ utöver det vanliga. Den är byggaktörsdrivet, av den lokala bygg- och fastighetsmarknaden. Över 100 företag/verksamheter har varit delaktiga i dialogen/processen att ta fram LFM30. Den beskriver både en affärsutveckling för en konkurrenskraftig framtid, men också en färdplan för hur den lokala branschen ska bli klimatneutral på 10 år. Malmö ska bli en testbädd och ett föredöme för alla andra. 

LFM30 beskriver sex odelbara och sammanlänkande delstrategier, med tillhörande delmål. Effektmålet, det övergripande målet, skall mätas och redovisas fr o m 2020. I förordet till LFM30, beskriver Malmö stad, Sveriges Byggindustrier och Fossilfritt Sverige att de stödjer detta initiativ. Malmö stad har parallellt ett internt spår i sin budget för 2019, med målet att ta fram en strategi för klimatneutralt byggande.

Alla organisationer är välkomna att ansluta sig. Passa på och gör det även ni (se längre ned hur). Redan nu har t ex följande byggherrar/fastighetsägare muntligen anslutit sig (se bild 6-7): Midroc, Vasakronan, Wihlborgs, Stena Fastigheter, Rosengård Fastigheter, P-Malmö, Arvet, I Am Home, ETC, Klövern, Stenvalvet.

Malmö ska bli en testbädd för innovation, utveckling och främja nya, moderna arbetstillfällen inom byggbranschen. Alla byggherrar lovar att byggstarta minst ett klimatneutralt byggprojekt innan 2025. Vi får minst 11 spetsprojekt de närmsta åren. Det kommer skapa ett positivt innovations- och affärsklimat för nya klimatsmarta lösningar, som likt ringar på vattnet, kommer växla upp/in klimatarbetet lokalt-regionalt-nationellt-internationellt.

Alla behövs i arbetet framåt, ingen har hela sanningen. På eventet, tisdagen den 9 april 2019 i Malmö hos värden Midroc, där LFM30 presenterades för deltagande organisationer, fanns nästan 100 deltagare, se bilder och åhörarkopior nedan. IVL, White och ICHB bidrag med separata konkreta bidrag till vägen mot ett klimatneutralt byggande.

Nu inleds tre parallella processer: kommunikation, finansiering och organisation. 15 maj lanseras en hemsida, där alla LFM30-anslutna organisationer publiceras, samt information och nya aktiviteter offentliggörs. Den 15 maj presenteras LFM30 lokalt på Malmö stadsbyggnadskonferens (Urban Magma konferensen; M21) , och 3 juli presenteras den nationellt i Almedalen. Den 3 september bjuds alla anslutna företag in till en kickoff för det fortsatta arbetet.

Föreningen Hållbart Byggande i Syd (HBSyd) har varit en av de drivande faciliterande aktörerna i detta initiativ, och i en samordningsgrupp deltagit med medlemmarna Midroc, Byggnadsfirman Otto Magnusson och Malmö stad. Träbyggnadskansliet och Wihlborgs har också ingått i samordningsgruppen.

Om ni vill ansluta er, fyll i mall undertecknande LFM30 och skicka till andreras.holmgren@ottobygg.sejosephine.nellerup@malmo.se eller via brev till Josephine Nellerup, Stadsbyggnadskontoret, Malmö Stad, August Palms plats 1, 205 80 Malmö

Hoppas att vi ses både 15 maj (https://urbanmagma.se/meetingpoint) och 3 september (Kick off, återkommer om mer info)!

Välkomna!