Ny bygger Hållbart Byggande i Syd något nytt! Läs om vad som är på G!

Först litet information om vår verksamhet för de som än så länge inte känner oss så väl. Vi är ett nätverk för verksamma i byggbranschen som önskar arbeta mer med miljöfrågorna. Vi vill sprida kunskap och fungera som en kreativ mötesplats för nya idéer och verka för att hela vår region är delaktig i den omställning av branschen som nu håller på att ta fart.

Snart skall det heliga priset kompletteras med miljökrav på bredare front och då är det viktigt att vi alla höjer oss några steg så att vi inte hamnar på efterkälken. Här vill vi gärna jobba mer mot offentliga beställare för att sprida information. Det finns exempel på svenska kommuner som genom att uppföra giftfria passivhus har gett en injektion till de lokala byggbolagen, som nu kan sälja giftfria passivhus till samma kvadratmeterkostnad som befintlig bebyggelse.

Andra intressanta frågor är hur traditionella tekniker kan användas i större skala för att lösa befintliga miljöutmaningar. Ett bra exempel är lera som ger ett litet koldioxidavtryck. Lera är i det närmaste giftfritt och ger mycket goda effekter på inomhusklimatet. Lerteknik är en starkt industrialiserad teknik i t.ex. Tyskland, vilket möjliggör användning i större skala. I gränslandet mellan ett konventionellt och traditionellt ekologiskt byggande är det relativt tomt. Här vill vi verka genom att bland annat skapa marknadsplatser för mindre medlemsföretag med viktig spetskompetens.

På årsmötet för ett par veckor sedan röstades en i det närmaste helt ny styrelse fram med många väletablerade representanter från företag och organisationer som vill bygga något nytt för Skåne. Vi har nu ett delat ordförandeskap där Yngve Svensson (Alnarp Cleanwater Technology) tar hand om driften av föreningen och även leder det långsiktiga visionsarbetet, medan Anders Ejlertsson (Klimatsmart Byggande) tar hand om det externa arbetet och finansieringsfrågor. Övriga styrelsemedlemmar är Linnea Stolle (byggnadsantikvarie, Byggnadsvård i Skåne), Jöns Svensson (Artekta, ekologiskt byggbolag), Andreas Holmgren (miljöchef, Otto Magnusson), Gunilla Rommerkirchen (GBA Arkitektur, ekoarkitekt) och Vilhelm Nord (MKB) som är kassör.

Extra roligt är det också att många medlemmar valt att engagera sig i olika arbetsgrupper, vilket sammanlagt gör att vi nu är fler än någonsin som är inblandade i arbetet med vårt nätverk. Vi har redan startat ett långsiktigt arbete med att fastställa en tydlig vision för de närmaste åren och kommer parallellt med detta att påbörja diskussioner om hur vi skall finansiera oss för att kunna genomföra allt vi vill göra.

Kort och gott – det spirar i leden av lust att utveckla ett mer hållbart skånskt byggande!

/Styrelsen för Hållbart Byggande i Syd, genom
Anders Ejlertsson (ordförande),
Yngve Svensson (vice ordförande)

Är du inte medlem än? Skicka ett mejl till info@hbsyd.se så kontaktar vi dig!